วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สถาบันอบรมพัฒนาผู้บริหาร

รมว.ศธ.กล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้คือ การอบรมพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง โดยจะตั้งสถาบันขึ้นมาสักแห่ง ซึ่งอาจปรับปรุงสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม (หรือชื่อเดิมคือสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา) ให้เป็นสถาบันอบรมพัฒนาที่มีคุณภาพ จัดหลักสูตรอบรมที่แม่นยำ เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆ ในอนาคต เปรียบเสมือนผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากวิทยาลัยการปกครองก่อน โดยได้มอบเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแล้วว่า จะมีกี่หลักสูตร ควรมีผู้บริหารระดับใดบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาจากสถาบันนี้ก่อนจะเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งอาจจะเน้นไปที่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาที่แตกต่างกันตามตำแหน่ง โดยจะทำให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเราจะได้คุณภาพ ศักยภาพของผู้บริหารการศึกษามากขึ้น

สำหรับแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษา เพื่อจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการผลิตพัฒนาครูนั้น เป็นที่แน่นอนแล้วว่า สถานศึกษากว่า ๙๐% ต่อต้านและไม่เห็นด้วย โดยสภาการศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่ตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เพราะจะซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอยู่แล้ว แต่จะตั้งเป็นคณะกรรมการคุรุศึกษาขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

รมว.ศธ.ได้กล่าวย้ำถึงการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการว่า ต่อไปนี้การทำงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะในระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง ต้องบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกัน มีแผนเพื่อกำหนดการทำงานที่ชัดเจน มีความเห็นร่วมกัน โดยถือกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษาจังหวัด และแผนการศึกษากลุ่มจังหวัด เป็นหลักในการดำเนินการ ดังนั้นทุกคนต้องไปดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง

สำหรับในระดับจังหวัด ต่อนี้ไปควรจะต้องมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่เหมือนศึกษาธิการจังหวัด โดยหาผู้ที่มีวุฒิภาวะ ศักยภาพ เป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งได้มอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปคิดแล้วว่าจะใช้ชื่อใด ตำแหน่งใด เพราะขณะนี้หากรัฐมนตรีหรือส่วนกลางจะติดตามงาน ก็ต้องติดตามไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมากมายไปหมด ตนเชื่อมั่นว่าถึงเวลาที่เราลองผิดลองถูกมานานพอสมควรแล้ว ดังนั้นในระดับจังหวัดจะต้องมีผู้แทนกระทรวงฯ ๑ คน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง