วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติ รับรองผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้แทนครูในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๕๓ เขต จากทั้งหมด ๑๗๕ เขต ส่วนที่เหลืออีก ๒๒ เขตนั้น ยังไม่รับรอง เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะต้องรอให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการไปตรวจสอบก่อน

โดย ๒๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาได้แก่ ร้อยเอ็ดเขต ๑ กาฬสินธุ์เขต ๑ อุดรธานีเขต ๑ มหาสารคามเขต ๑ และ ๒ เชียงรายเขต ๔ นครสวรรค์เขต ๑ และ ๓ นครราชสีมาเขต ๖ สุรินทร์เขต ๓ ขอนแก่นเขต ๑ และ ๓ อุตรดิตถ์เขต ๑ นราธิวาสเขต ๒ นนทบุรีเขต ๒ กทม.เขต ๒ ศรีสะเกษเขต ๒ อุบลราชธานีเขต ๑ สุโขทัยเขต ๒ เพชรบุรีเขต ๒ ลำปางเขต ๑ และฉะเชิงเทราเขต ๑

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับรองผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๖๖ เขตพื้นที่การศึกษา และที่ยังไม่รับรอง ๙ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นครราชสีมาเขต ๓ สุราษฎร์ธานีเขต ๑ หนองบัวลำภูเขต๑ อุบลราชธานีเขต ๑-๕ เนื่องจากผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้แทนของคุรุสภาใน ๙ เขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวยังมีปัญหา เช่น มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะที่กำหนดว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดวินัยหรือมีมลทินมัวหมองหรือมีปัญหาการเลือกตั้งไม่สุจริต

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการรับรองจากการประชุม ก.ค.ศ.ในครั้งนี้จะมีผลทันทีและ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยเฉพาะการไปทำหน้าที่เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาถูกร้องเรียนนั้น ได้มอบหมายให้ตรวจสอบอย่างละเอียดให้แล้วเสร็จ เพื่อนำผลสรุปมาเสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์นี้

กรณีที่พบว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก็ได้มอบให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำเนินการทางวินัย และหากพบว่ามีความผิดทางอาญา ก็ให้ดำเนินการทางอาญาด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง