วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

สพฐ.อัดงบ 6.4 พันล.ซ่อม-สร้าง อาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ

สพฐ.อัดงบ 6.4 พันล.ซ่อม-สร้าง อาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ มอบเขตพื้นที่ฯ สำรวจความจำเป็นเร่งด่วน พบอีสานเจอตึกเรียนเก่า พร้อมปรับปรุงมากสุด

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สพฐ.ได้รับงบประมาณในการซ่อมและสร้างอาคารเรียนใหม่รวมทั้งสิ้น 6,400 ล้านบาท ซึ่งงบมาจาก 2 ส่วนได้แก่ งบปกติซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 3,700 ล้านบาท และงบประมาณจากโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 จำนวน 2,700 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้งบจากสำนักงบประมาณคาดว่าจะได้รับอนุมัติใช้งบได้ในเดือน มี.ค.นี้

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า จากการสำรวจของ สพฐ.เมื่อปี 2552 ในเรื่องจำนวนอาคารที่จำแนกตามอายุพบว่า อาคารเรียนอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปมี 33,806 หลัง ค่าซ่อมหลังละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 845,150,000 บาท อาคารเรียนอายุต่ำกว่า 20-29 ปี มี 25,490 หลัง ค่าซ่อมหลังละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 509,800,000 บาท อาคารเรียนอายุต่ำกว่า 10-19 ปี มี 19,049 หลัง ค่าซ่อมหลังละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 285,735,000 บาท และ อาคารเรียนอายุต่ำกว่า 10 ปี มี 10,384 หลัง ค่าซ่อมหลังละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 103,840,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)จะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างหรือซ่อมอาคารเรียนแล้วเสนอของบประมาณจากสพฐ. หลังจากนั้นสพท.ก็จะจัดสรรงบไปให้แก่โรงเรียน

“จากการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาพบว่าอาคารเรียนที่มีอายุมาก จะต้องซ่อมหรือสร้างใหม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง โดยเฉลี่ยแล้ว สพฐ.จะจัดงบประมาณซ่อมหรือสร้างอาคารเรียนใหม่ให้สพท. 185 เขตโดยเฉลี่ยเขตละ 20 - 30 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ หากเป็นอาคารเรียนหลังใหญ่จะจัดสรรงบประมาณให้ได้โดยเฉลี่ยแค่ปีละ 30 หลัง แต่ถ้าเป็นอาคารเรียนหลังเล็กได้ปีละ 1,000 หลัง เนื่องจากการสร้างอาคารเรียนหลังใหญ่แต่ละหลังใช้งบประมาณสูง หากทุ่มงบประมาณไปสร้างอาคารเรียนหลังใหญ่จำนวนมาก จะทำให้มีงบประมาณเหลือมาสร้างอาคารเรียนหลังเล็กได้ไม่มาก” ผอ.สนผ.กล่าว

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการซ่อมหรือสร้างอาคารเรียนใหม่ให้แก่โรงเรียนสังกัดสพฐ.นอกจากโรงเรียนจะได้รับงบประมาณจาก สพฐ.แล้วยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆเช่น มูลนิธิรักษ์ไทย ที่มีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานมูลนิธิ ธนาคารกรุงไทย บริษัท ปตท.จำกัด บริษัท บริดสโตน สำนักพิมพ์เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการสร้างหรือซ่อมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนสังกัดสพฐ.ติดต่อโทร.0-2288-5835

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง