วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๓

รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. นายดิลก พจน์พงษ์ ผอ.สพท.สกลนคร เขต ๑ เป็น ผอ.สพท.อุดรธานี เขต ๑
๒. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพท.อุดรธานี เขต ๑ เป็น ผอ.สพท.สกลนคร เขต ๑
๓. นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพท.หนองคาย เขต ๒ เป็น ผอ.สพท.อุดรธานี เขต ๔
๔. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็น ผอ.สพท.นครพนม เขต ๒
๕. นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผอ.สพท.ลพบุรี เขต ๒ เป็น ผอ.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๖. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็น ผอ.สพท.ลพบุรี เขต ๒
๗. นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๖ เป็น ผอ.สพท.นครราชสีมาเขต ๔
๘. นายวิชา มานะดี ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็น ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๖
๙. นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพท.ลำปาง เขต ๓ เป็น ผอ.สพท.เพชรบุรี เขต ๒

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๑ ราย แทนตำแหน่งที่ว่างภายหลังการปรับย้าย ดังนี้

๑. นายธีรพงษ์ สารแสน เป็น ผอ.สพท.หนองคาย เขต ๒
๒. นายมารุต อุปนิสากร เป็น ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต ๒
๓. นายสมพงษ์ โรจน์สุภัทรพงศ์ เป็น ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต ๒
๔. นายอัศนีย์ ศรีสุข เป็น ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต ๓
๕. นายกิตินันท์ โนสุ เป็น ผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต ๓
๖. นายถาวร คูณิรัตน์ เป็น ผอ.สพท.เชียงราย เขต ๔
๗. นายกิตติพศ พลพิลา เป็น ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต ๒
๘. นายสันติ แสงระวี เป็น ผอ.สพท.ลำปาง เขต ๓
๙. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี เป็น ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒
๑๐. นายเอกชัย ผาบไชย เป็น ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๑๑. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็น ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๖๔ เขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ สพฐ.เสนอ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านการศึกษา, ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา.

1 ความคิดเห็น:

Happytreebiz กล่าวว่า...

ข้อมูลเยอะดีมากๆครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง