วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และพิจารณาค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐานไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบราชการ

ซึ่ง รมว.ศธ.จะเร่งประสานงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและให้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง