วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

รมว.รับมอบอาคารเรียนในโครงการ THAI-USA

รมว.ศธ.พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ ได้เดินทางไป อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนในโครงการ THAI-USA จากนายฉลาด บรรลือภพ ชาวไทยที่ไปทำงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มอบเงินเพื่อนำมาก่อสร้างอาคารเรียน THAI-USA 1 แก่โรงเรียนบ้านหนองไทร และมอบอาคารเรียน THAI-USA 2 แก่โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ประสบปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถือเป็น ๑ ใน ๓ เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ
๑) จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
๒) ร้างโอกาสและความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคน
๓) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ดังนั้นการที่คุณฉลาด บรรลือภพ ได้ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ห้องเรียนทั้ง ๒ แห่ง จึงถือว่าได้ทำเป็นแบบอย่างของการมีส่วนร่วมที่จะช่วยจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพชีวิตตลอดชีวิตอย่างแท้จริง ในนามของ ศธ.จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

รมว.ศธ.ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างยอมรับตรงกันว่า ไม่ว่าโลกจะเผชิญกับภาวะวิกฤตโลกร้อน อุบัติภัย ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ต่างจำเป็นต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ตนในฐานะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้เดินไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได้ยกตัวอย่าง "โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งได้เพิ่มงบประมาณในปีนี้อีก ๔,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือเรียนฟรีสามารถนำกลับไปทบทวนในการเรียนการสอนหรือการประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องยืมเรียน รวมทั้งโครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบล" ที่ทุกเขตพื้นที่การศึกษาต้องไปทำประชาพิจารณ์ในตำบลก่อนว่า ต้องการให้โรงเรียนขนาดเล็กในตำบลแยกกันเหมือนเดิม หรือมารวมโรงเรียนกันเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ที่จะมีอาคารเรียน สระว่ายน้ำ แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ระบบ e-Learning ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน

นอกจากนั้น ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ จะมีการจัดงานสมัชชาพัฒนาชีวิตครู เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลขวัญกำลังใจครู มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครูเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยดูแลหนี้สินครู พัฒนาวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๕ กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นครราชสีมา เขต ๕ ด้วยว่า เขตพื้นที่ฯ ได้การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น "คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ" ซึ่งมีผลทำให้ผลสอบโอเน็ตระดับชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ของเขตพื้นที่ฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเป็นที่ ๑ ของจังหวัด และเป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ นอกจากนี้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเหรียญทองถึง ๑๓๓ เหรียญ สำหรับการรับมอบอาคารเรียนครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง ๒ แห่งนี้ที่กำลังประสบปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ซึ่งถือเป็นการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง