วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ปรับโครงสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะ 3 หน่วยงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกฐานะ 3 หน่วยงาน ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เตรียมหารือเลขาธิการสภาการศึกษาเดือนพฤษภาคมนี้

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อยกฐานะ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)


ขณะนี้แต่ละหน่วยงานได้ยกร่างกฎหมายในส่วนที่จะต้องมีการปรับแก้ไขแล้ว แต่คงจะต้องนำเนื้อหาสาระของทั้ง 3 หน่วยงานที่ได้ยกร่างขึ้นไปหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง รวมทั้งต้องนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก่อนที่จะมีการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 เพื่อยกฐานะทั้ง 3 หน่วยงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเรื่องนี้มีการพูดถึงและดำเนินการกันมานานแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้านัก เนื่องจากความเห็นแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน โดยแต่ละองค์กรอยากได้โครงสร้างของหน่วยงานที่จะปรับใหม่ยกฐานะของตนเอง ขณะเดียวกันต้องการคงหน่วยงานในระดับสำนักไว้จำนวนมาก บางหน่วยงานเสนอมา 8-10 สำนัก ซึ่งจะจัดตั้งได้ยาก ที่ผ่านมาได้เสนอไปว่า ควรให้มีเพียง 3-4 สำนักในหน่วยงาน นอกจากนั้นให้เป็นหน่วยงานระดับกอง ซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากกว่า

นายเฉลียวกล่าวอีกว่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะนัดหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อให้การปรับโครงสร้างของทั้ง 3 หน่วยงาน ในสังกัด สป. ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวมทั้งสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างขององค์กรหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) ที่จะต้องปรับเปลี่ยนภารกิจในบางหน่วยงาน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการยกร่างเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง