วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัด 4 ข้อ ปฏิรูปการศึกษารอบ 2

รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
กล่าวถึงปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ว่า เดิม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายปฎิรูปการศึกษา (กนป.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ภารกิจของท่านเปลี่ยนแปลง จึงเลื่อนประชุมในวันที่ 19 เม.ย. แทน อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงวันประชุม ได้ทำตัวชี้วัดต่างๆ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง สกศ.แสดงความเห็นไปว่า ถ้าหากมีการทำตัวชี้วัดละเอียดเกินไป จะเป็นตัวชี้ชัดเฉพาะของแต่ละแท่งแต่ละกรมจนเกินไป ซึ่งแท้ที่จริงแผนการศึกษาชาติ เป้าหมายของแต่ละหน่วยแต่ละกรมมีอยู่แล้ว สิ่งที่กรรมการ กนป.ควรจะวัดควรมองภาพรวมหรือซูเปอร์ตัวชี้วัดมากกว่าตัวชี้วัดย่อย

สำหรับตัวชี้วัด ควรอยู่ภายใต้ 4 ประเด็น ได้แก่
1.อันดับการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลกจะต้องดีขึ้น เพราะมี สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management development หรือ IMD ได้จัดอันดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับกว่า 40 จาก 50 กว่าประเทศ ทั้งนี้ เราต้องมาตั้งเป้าว่าเราต้องการให้ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่
2. เด็กไทยใฝ่รู้ ซึ่งจะต้องสร้างกลไกการใฝ่รู้ขึ้นมาให้ได้ ยกตัวอย่างตามสามัญสำนึกว่า ทุกเช้าเด็กวัยเรียนอยากไปโรงเรียน เพราะมีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่อยากไปโรงเรียนเพราะมองว่าโรงเรียนน่าเบื่อ การทำให้โรงเรียนไม่น่าเบื่อ หมายความต้องปรับการเรียนการสอนไม่ให้น่าเบื่อสำหรับเด็กแล้วอยากไปโรงเรียน อยากไปหาแหล่งหาความรู้
3.ใฝ่ดี มุ่งเน้นเรื่องจิตอาสา มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
4. คิดเป็นทำเป็น

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง