สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๑๘ ปีกระทรวงศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ และ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๙ รูป มอบเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ. เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น: