วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

ศธ.สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย


สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี "ประเพณีศึกษาธิการสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย" เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓

รมว.ศธ. ได้สรงน้ำพระพุทธรูปและเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ก้าวย่างข้าวสู่ปีที่ ๑๑๙ แล้ว ประเพณีสงกรานต์ได้มีมาแต่ดั้งเดิม และจะต้องส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆ ไป รมว.ศธ.ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่เป็นวิกฤตเพราะว่าการเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจไม่ดี ทั้งยังเป็นช่วงที่กำลังปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอีกด้วย หากมองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นโอกาสดี ในการได้ร่วมมือร่วมใจพวกเราทั้งหลายมาช่วยแก้ปัญหา และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตอบโจทย์ว่า เมื่อพวกเราเข้าใจเรื่องครู เด็ก บุคลากร และเรื่องนโยบาย ก็จะสามารถฟันฝ่าและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

วันสงกรานต์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของคนไทย ถือเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยด้วย ได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทั้งหลาย ถือว่าเป็นสิริมงคลกับพวกเราทุกคน เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ได้เห็นภาพความรัก ความสามัคคี นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างยิ่ง จึงขอให้สืบสานประเพณีที่ดีงามเช่นนี้ตลอดไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง