วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ได้หยิบยกในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระสุหร่ายในแผ่นศิลาฤกษ์สร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงความห่วงใยนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม และมีเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำรัสดังกล่าว และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใย ติดตามพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด

จึงได้ขอความร่วมมือองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้น้อมนำข้อห่วงใยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเข้าถึงข้อมูลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมนุม เช่น โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฯลฯ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น

รมว.ศธ.ได้มอบให้องค์กรหลักที่มีโรงเรียนเขตพื้นที่ดังกล่าว วางแผนเตรียมการรองรับในการเปิดภาคเรียน ดูแลในเรื่องความปลอดภัย ของนักเรียน ครู และในส่วนของสถานที่ด้วย ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้องค์กรหลัก ได้สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอดทนต่อสภาพปัญหา เพราะรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง และบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กันไปด้วย ในการแก้ไขสถานการณ์การเมืองนั้น จะเห็นว่ารัฐบาลใช้ความอดทนเป็นพิเศษ เพื่อต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้โดยใช้หลักนิติรัฐ เพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาในสังคมไทยเป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองแบบฉาบฉวย และต้องทำความเข้าใจว่ากระบวนการที่จะใช้ระบบนิติธรรมนั้น เป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อพระราชดำรัสดังกล่าว ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และน้อมรับไปปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง