สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

“บอร์ดคุรุสภา” ไฟเขียวใบประกอบวิชาชีพครู 11,479 ใบ

“บอร์ดคุรุสภา” ไฟเขียวใบประกอบวิชาชีพครู 11,479 ใบ เปิดทางบรรจุครูผู้ช่วยสพฐ. 1,354 อัตรา 69 เขตพื้นที่การศึกษา ด้าน สพท.41 เขต ส่ง 815 รายชื่อผู้สอบผ่านครู ไร้ใบอนุญาตฯผ่านแค่ 686 ราย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2553 สังกัด สพฐ.จำนวน 1,354 อัตรา จาก 45 สาขาวิชาเอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 69 เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประกาศผลการสอบแล้วปรากฏว่า มีผู้ที่สอบได้จำนวนมากมีเฉพาะใบรับรองสิทธิ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออกประกาศว่าผู้ที่จะมีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องใบอนุญาตฯ เท่านั้น ดังนั้น คุรุสภาได้แจ้งไปยัง สพท.ทั้ง 69 เขตพื้นที่ฯ ให้ส่งรายชื่อผู้สอบได้ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ จากนั้นจะออกใบอนุญาตฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรจุให้ทันตามกำหนดเวลานั้น

วันนี้ (31 พ.ค.) นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา (นัดพิเศษ) ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เฉพาะกิจ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 11,479 คน ซึ่งจำแนกเป็นรายชื่อของผู้สอบครูผู้ช่วยผ่าน และ สพท.ได้ส่งรายชื่อมาให้คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติใบอนุญาตฯ แล้ว 815 คน 41 เขตพื้นที่ฯ จากทั้งหมด 69 เขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบ โดยที่ประชุมตรวจคุณสมบัติของรายชื่อที่เสนอมาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ยื่นขอจำนวน 11,479 คน แบ่งเป็นผู้สอบครูผู้ช่วยผ่านที่ได้ยื่นมา 815 คน จาก 41 เขตพื้นที่ฯ ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ 686 คน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 8 คน เนื่องจากไม่มีประสบการณ์การสอนตามที่คุรุสภากำหนด ส่วน 121 คน ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตฯ

นายองค์กร กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อ จำนวน 686 คน จาก 41 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ มีดังนี้ สพท.นครพนม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.สมุทรสงคราม จำนวน 6 คน, สพท.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 61 คน, สพท.ระนอง จำนวน 1 คน, สพท.เลย เขต 3 จำนวน 2 คน, สพท.ตาก เขต 1 จำนวน 38 คน, สพท.ระยอง เขต 2 จำนวน 4 คน, สพท.ตราด จำนวน 28 คน, สพท.กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 8 คน, สพท.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.สกลนคร เขต 2 จำนวน 3 คน, สพท.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 26 คน, สพท.กรุงเทพฯ เขต 3 จำนวน 16 คน, สพท.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 92 คน, สพท.ชัยนาท จำนวน 24 คน, สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 14 คน

สพท.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 55 คน, สพท.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 39 คน, สพท.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 25 คน, สพท.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 3 คน, สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 8 คน, สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.หนองคาย เขต 3 จำนวน 20 คน, สพท.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 43 คน, สพท.แพร่ เขต 1 จำนวน 29 คน, สพท.สตูล จำนวน 4 คน, สพท.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 79 คน, สพท.นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 8 คน, สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 24 คน, สพท.พังงา จำนวน 3 คน, สพท.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 23 คน, สพท.อำนาจเจริญ จำนวน 11 คน, สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 21 คน, สพท.ลำปาง เขต 1 จำนวน 20 คน, สพท.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 11 คน, สพท.นครปฐม เขต 3 จำนวน 13 คน, สพท.ตรัง เขต 2 จำนวน 12 คน และ สพท. ระนอง จำนวน 4 คน

“ส่วนเขตพื้นที่ฯ อีก 28 แห่งที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อมายังคุรุสภาก็ไม่สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตฯ ได้ เพราะได้แจ้งไปแล้วว่าให้ สพท.ส่งรายชื่อมาให้ภายในวันที่ 31 พ.ค.เนื่องจากคณะกรรมการคุรุสภาจะประชุมนัดพิเศษในการอนุมัติใบอนุญาตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ผู้สอบผ่านสามารถบรรจุทันตามกำหนดเวลา ซึ่งจากการวิเคราะห์ สพท.28 แห่งที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อนั้นน่าจะเป็นกรณีผู้ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องยื่นขออีก ทั้งนี้ หาก สพท.ที่เหลือส่งรายชื่อหลังจากนี้มี 2 แนวทาง คือ 1.ประชุมนัดพิเศษเพื่ออนุมัติใบอนุญาตฯ อีกครั้ง และ 2.ต้องรอการประชุมในเดือนก.ค. ซึ่งหากเป็นแนวทางที่ 2 ก็จะไม่ทันการบรรจุแน่นอน” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

นายองค์กร กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ของคุรุสภา และมารับเพื่อไปยื่นขอบรรจุได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป หรือว่าจะให้จัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำขอใบอนุญาตฯ

ไม่มีความคิดเห็น: