วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

“บอร์ดคุรุสภา” ไฟเขียวใบประกอบวิชาชีพครู 11,479 ใบ

“บอร์ดคุรุสภา” ไฟเขียวใบประกอบวิชาชีพครู 11,479 ใบ เปิดทางบรรจุครูผู้ช่วยสพฐ. 1,354 อัตรา 69 เขตพื้นที่การศึกษา ด้าน สพท.41 เขต ส่ง 815 รายชื่อผู้สอบผ่านครู ไร้ใบอนุญาตฯผ่านแค่ 686 ราย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2553 สังกัด สพฐ.จำนวน 1,354 อัตรา จาก 45 สาขาวิชาเอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 69 เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประกาศผลการสอบแล้วปรากฏว่า มีผู้ที่สอบได้จำนวนมากมีเฉพาะใบรับรองสิทธิ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออกประกาศว่าผู้ที่จะมีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องใบอนุญาตฯ เท่านั้น ดังนั้น คุรุสภาได้แจ้งไปยัง สพท.ทั้ง 69 เขตพื้นที่ฯ ให้ส่งรายชื่อผู้สอบได้ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ จากนั้นจะออกใบอนุญาตฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรจุให้ทันตามกำหนดเวลานั้น

วันนี้ (31 พ.ค.) นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา (นัดพิเศษ) ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เฉพาะกิจ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 11,479 คน ซึ่งจำแนกเป็นรายชื่อของผู้สอบครูผู้ช่วยผ่าน และ สพท.ได้ส่งรายชื่อมาให้คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติใบอนุญาตฯ แล้ว 815 คน 41 เขตพื้นที่ฯ จากทั้งหมด 69 เขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบ โดยที่ประชุมตรวจคุณสมบัติของรายชื่อที่เสนอมาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ยื่นขอจำนวน 11,479 คน แบ่งเป็นผู้สอบครูผู้ช่วยผ่านที่ได้ยื่นมา 815 คน จาก 41 เขตพื้นที่ฯ ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ 686 คน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 8 คน เนื่องจากไม่มีประสบการณ์การสอนตามที่คุรุสภากำหนด ส่วน 121 คน ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตฯ

นายองค์กร กล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อ จำนวน 686 คน จาก 41 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ มีดังนี้ สพท.นครพนม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.สมุทรสงคราม จำนวน 6 คน, สพท.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 61 คน, สพท.ระนอง จำนวน 1 คน, สพท.เลย เขต 3 จำนวน 2 คน, สพท.ตาก เขต 1 จำนวน 38 คน, สพท.ระยอง เขต 2 จำนวน 4 คน, สพท.ตราด จำนวน 28 คน, สพท.กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 8 คน, สพท.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.สกลนคร เขต 2 จำนวน 3 คน, สพท.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 26 คน, สพท.กรุงเทพฯ เขต 3 จำนวน 16 คน, สพท.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 92 คน, สพท.ชัยนาท จำนวน 24 คน, สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 14 คน

สพท.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 55 คน, สพท.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 39 คน, สพท.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 25 คน, สพท.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 3 คน, สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 8 คน, สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 12 คน, สพท.หนองคาย เขต 3 จำนวน 20 คน, สพท.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 43 คน, สพท.แพร่ เขต 1 จำนวน 29 คน, สพท.สตูล จำนวน 4 คน, สพท.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 79 คน, สพท.นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 8 คน, สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 24 คน, สพท.พังงา จำนวน 3 คน, สพท.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 23 คน, สพท.อำนาจเจริญ จำนวน 11 คน, สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 21 คน, สพท.ลำปาง เขต 1 จำนวน 20 คน, สพท.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 11 คน, สพท.นครปฐม เขต 3 จำนวน 13 คน, สพท.ตรัง เขต 2 จำนวน 12 คน และ สพท. ระนอง จำนวน 4 คน

“ส่วนเขตพื้นที่ฯ อีก 28 แห่งที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อมายังคุรุสภาก็ไม่สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตฯ ได้ เพราะได้แจ้งไปแล้วว่าให้ สพท.ส่งรายชื่อมาให้ภายในวันที่ 31 พ.ค.เนื่องจากคณะกรรมการคุรุสภาจะประชุมนัดพิเศษในการอนุมัติใบอนุญาตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ผู้สอบผ่านสามารถบรรจุทันตามกำหนดเวลา ซึ่งจากการวิเคราะห์ สพท.28 แห่งที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อนั้นน่าจะเป็นกรณีผู้ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องยื่นขออีก ทั้งนี้ หาก สพท.ที่เหลือส่งรายชื่อหลังจากนี้มี 2 แนวทาง คือ 1.ประชุมนัดพิเศษเพื่ออนุมัติใบอนุญาตฯ อีกครั้ง และ 2.ต้องรอการประชุมในเดือนก.ค. ซึ่งหากเป็นแนวทางที่ 2 ก็จะไม่ทันการบรรจุแน่นอน” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

นายองค์กร กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ของคุรุสภา และมารับเพื่อไปยื่นขอบรรจุได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป หรือว่าจะให้จัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำขอใบอนุญาตฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง