วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศธ.เดินหน้าพัฒนาครูต้นแบบครู 3 หมื่นคน

สพฐ.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับที่สูง 10% ประมาณ 30,000 คน เพื่อให้ครูเหล่านี้มาเป็นครูต้นแบบให้แก่ครูส่วนอื่น ตั้งเป้าจะอบรมกลางเดือนมิ.ย.นี้...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการประเมินพื้นฐานความรู้ของครูเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอบประเมินความรู้ของข้าราชการครูประมาณ 4 แสนกว่าคนใน 8 กลุ่มสาระวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์ ภาษาไทย ซึ่งหลังจากประเมินผลเสร็จแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับที่สูง 10% หรือประมาณ 30,000 คน เพื่อให้ครูเหล่านี้มาเป็นครูต้นแบบให้แก่ครูส่วนอื่น ตั้งเป้าจะอบรมกลางเดือน มิ.ย.นี้ โดยมีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดอบรมให้ สำหรับครูที่เหลืออีก 4 แสนกว่าคน สพฐ.จะจัดอบรมอีเทรนนิ่งให้ในปีนี้เช่นเดียว กัน โดยจะแบ่งเป็นครูระดับกลางและระดับล่าง ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาประมาณ 30,000 กว่าคนนั้นจะจัดอบรมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การประเมินความรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศนี้ผลคะแนนที่ออกมาจะไม่มีผลอะไรแต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้มอบให้ สพฐ.จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับ เคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางเพื่อพัฒนาการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน โดยปีการศึกษา 2553 จะจัดทำแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน จากนั้นจะทำเวิร์กช็อปเพื่อนำหลักสูตรแกนกลางมาใช้อย่างแท้จริง เพื่อบูรณาการหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลโดยเฉพาะสนองตอบต่อเป้าหมายที่ต้องการเห็นการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อเด็กได้มีการพัฒนาทุกด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง