วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ช.พ.ค.6

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้แทนธนาคารออมสิน ถึงการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้มีการหารือในเบื้องต้นใน 3 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาชีวิตครู ซึ่งปัจจุบันมีครูร่วมโครงการอยู่แล้วประมาณ 8 หมื่นคน โดยครูเหล่านั้นจะร่วมกันทำกิจกรรมและรวมกลุ่มกู้เงิน โดยค้ำประกันเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งจะกู้ได้คนละ 6-7 แสนบาท แต่โครงการใหม่นี้จะมีการปรับเงื่อนไขให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท กรณีค้ำประกันโดยกลุ่มบุคคล และกรณีมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันก็จะเพิ่มได้อีก 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในส่วนของการทำประกันชีวิตจะต้องไปต่อรองกับทางธนาคารเรื่องสิทธิประโยชน์ของครูด้วยว่า ครูจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า โครงการที่ 2 โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่จะให้สมาชิก ช.พ.ค.ได้สิทธิกู้เงินจากธนาคารออมสินเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายเกษม ไปประชุมหารือร่วมกับสมาชิก ช.พ.ค.ในการเพิ่มเงินค่าศพ จากปัจจุบันเก็บศพละ 1 บาท เป็นศพละ 1.50 บาท เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.สามารถกู้เงินได้ถึง 1.2 ล้านบาท เพิ่มจากโครงการ ช.พ.ค. 5 ที่กู้ได้ไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนการค้ำประกันเงินกู้ที่ให้มีการเลือกการทำประกันชีวิตนั้น ก็มอบให้นายเกษม ไปทำประชาพิจารณ์กับเพื่อนสมาชิก ช.พ.ค.อีกครั้ง เพราะขณะนี้มีสมาชิกจำนวนมากเรียกร้องให้มีโครงการ ช.พ.ค.6 และโครงการที่ 3 เป็นโครงการล้างหนี้ครู หรือรีไฟแนนซ์ ที่จะให้ครูย้ายหนี้มาอยู่ที่เดียว

“การทำโครงการต่าง ๆ ผมได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องดูศักยภาพของครูด้วยว่าจะมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายธนาคารหรือไม่ เพราะผมไม่อยากให้ทำโครงการขึ้นมาแล้วทำให้ครูมีหนี้มากขึ้น”นายเฉลียว กล่าว

ที่มา สยามรัฐ 5 พฤษภาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง