วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กศน.ตำบล ศูนย์ติดจรวดความรู้ครบวงจร

“ชินวรณ์” ชู กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก เพิ่มโอกาสให้คนไทยรักการอ่าน ส่งเสริมด้านอาชีพคนในชุมชน ด้าน มท.ประกาศหนุน กศน.ทุกแห่ง

ที่ อิมแพค เมืองทองธานี วันนี้ (17 พ.ค.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิธีเปิด “กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก” กล่าวว่า ตนได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา 8 ข้อ โดยการจัดตั้ง กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ราคาถูกในทุกตำบล/แขวง ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย 8 ข้อ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชน ชุมชน ได้ประโยชน์ด้านการศึกษาจากบริการของรัฐอย่างแท้จริง

โดย กศน.ตำบล เป็นการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง อบจ.อบต. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นต้น

นายชินวรณ์ บอกว่า ส่วนตัวคาดหวังว่าจะได้เห็น กศน.ตำบลทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งผ่านความรู้ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้อยากเห็นประชาชนใช้ศูนย์ กศน.ตำบลเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน เป็นศูนย์ในการส่งเสริมการอ่านให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน

“คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก เพราะฉะนั้น กศน.ตำบล ต้องจัดระบบการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือของครอบครัวและชุมชน มีการจัดมุมหนังสือตามแหล่งต่างๆ เป็นแหล่งค้นหาหนังสือราคาถูก กศน.ตำบลยังทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

ด้าน นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของ ศธ.ที่จัดให้มี กศน.ตำบลเกิดขึ้นทั่วประเทศ ยังสร้างโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งสร้างความรักและความสามัคคีให้กับชุมชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ขอยืนยันว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลทั่วประเทศ จะให้การสนับสนุน กศน.ตำบลในทุกๆ ด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง