สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กศน.ตำบล ศูนย์ติดจรวดความรู้ครบวงจร

“ชินวรณ์” ชู กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก เพิ่มโอกาสให้คนไทยรักการอ่าน ส่งเสริมด้านอาชีพคนในชุมชน ด้าน มท.ประกาศหนุน กศน.ทุกแห่ง

ที่ อิมแพค เมืองทองธานี วันนี้ (17 พ.ค.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิธีเปิด “กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก” กล่าวว่า ตนได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา 8 ข้อ โดยการจัดตั้ง กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ราคาถูกในทุกตำบล/แขวง ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย 8 ข้อ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชน ชุมชน ได้ประโยชน์ด้านการศึกษาจากบริการของรัฐอย่างแท้จริง

โดย กศน.ตำบล เป็นการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง อบจ.อบต. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นต้น

นายชินวรณ์ บอกว่า ส่วนตัวคาดหวังว่าจะได้เห็น กศน.ตำบลทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งผ่านความรู้ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้อยากเห็นประชาชนใช้ศูนย์ กศน.ตำบลเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน เป็นศูนย์ในการส่งเสริมการอ่านให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน

“คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก เพราะฉะนั้น กศน.ตำบล ต้องจัดระบบการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือของครอบครัวและชุมชน มีการจัดมุมหนังสือตามแหล่งต่างๆ เป็นแหล่งค้นหาหนังสือราคาถูก กศน.ตำบลยังทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

ด้าน นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของ ศธ.ที่จัดให้มี กศน.ตำบลเกิดขึ้นทั่วประเทศ ยังสร้างโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งสร้างความรักและความสามัคคีให้กับชุมชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ขอยืนยันว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลทั่วประเทศ จะให้การสนับสนุน กศน.ตำบลในทุกๆ ด้าน

ไม่มีความคิดเห็น: