วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เผยความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะสั้น ให้เทียบเคียงค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือน โดยให้ปรับบัญชีตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ยกเว้นเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.5 เห็นควรกำหนดขั้นสูงที่ 64,340 บาท ซึ่งเทียบเคียงกับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนอัตราเงินเดือนขั้นสูงที่ ศธ. เสนอ 66,480 บาทนั้น สำหรับเฉพาะสายงานแพทย์และนักกฎหมายกฤษฎีกาเท่านั้น และในระยะยาวให้ศึกษาค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้ยืนยันเงินเดือนขั้นสูงของ คศ.5 ที่ 66,480 บาทไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทราบว่าขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ซึ่งหาก กงช. ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะลักลั่นกับข้าราชการประเภทอื่น โดยยืนยันเงินเดือนขั้นสูงที่ 64,340 บาท ศธ.ก็ไม่ติดใจ เพราะขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนเดียวกับข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ได้รับการปรับ เนื่องจากข้าราชการพลเรือนปรับเงินเดือนมา 2 ครั้งแล้ว แต่ข้าราชการครูยังไม่ได้ปรับ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า อยากให้ กงช.เร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับก่อนการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ ที่รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการในเดือน เม.ย. 2554 โดยเตรียมงบประมาณไว้แล้ว 13,000 ล้านบาท ซึ่งมีผลให้ข้าราชการทั่วประเทศได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของข้าราชการครูฯมีมติยืนยันปรับบัญชีเงินเดือนตามที่ ศธ.เสนอ ยกเว้นเงินเดือนขั้นสูงของระดับ คศ.5 ควรอยู่ที่ 64,340 บาท เพื่อไม่ให้เกินเพดานข้าราชการพลเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง