วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ศธ.ตั้งทีมรวมปัญหาหนี้ครู

(21 มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตครูทั้งระบบ โดยมี นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ.เพื่อศึกษาการศึกษาแก้ไขหนี้สินครูทั้งระบบ เนื่องจากมีประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้มีข้อเสนอให้จัดทำโครงการปล่อยกู้แก่สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 6 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นไปตามนโยบายของตนคือต้องการพัฒนาชีวิตครูทั้งระบบจึงจำเป็นต้องตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหนี้สินครู ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ใน ศธ.เช่น โครงการปล่อยกู้ของ สกสค. ว่า ทั้งหมดมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลและความต้องการไปหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อแก้หนี้สินครูทั้งระบบต่อไป ซึ่งขณะนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.กระทรวงการคลัง ก็ยินดีที่จะทำโครงการพัฒนาชีวิตครูร่วมกับ ศธ.

“คณะทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตครูจะมีหลายหน่วยงานมาร่วมกัน ทั้ง สกสค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำโครงการพัฒนาชีวิตครูมาก่อน และยังมีหน่วยงานที่มีครูในสังกัดมาร่วมด้วยทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งยังต้องเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในฐานะที่ปล่อยกู้ให้ครูมาร่วมกันให้ข้อมูลด้วย โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันเพื่อจะได้นำข้อมูลหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาครูทั้งระบบนั้นทราบดีว่าการดำเนินการของ สกสค.ที่ผ่านมา เข่น โครงการพัฒนาชีวิตครู ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าโครงการดังกล่าวตอบโจทย์เพื่อแก้หนี้สินครูได้ทั้งระบบหรือไม่ ทำให้ ศธ.ต้องหารือกับกระทรวงการคลัง แก้หนี้ครูทั้งระบบโดยรัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนในการแก้ไขเรื่องนี้ ซึ่งตนเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าโครงการที่จะทำต้องลดภาระหนี้สิน และ ดอกเบี้ยต้องต่ำกว่าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดมาที่ ศธ.มีเพียงแต่โครงการของ สกสค.ได้ดำเนินการแต่ตนได้บอกไปว่าหากไม่เป็นตามนโยบายของตนก็จะไม่ให้ความเห็นชอบ

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อมูลจาก สกสค. ในส่วนโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.1-5 ที่ดำเนินการกันมายังไม่สามารถลดหนี้สินครูได้และมีการตั้งข้อสังเกตจาก ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า สกสค.เป็นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งและค่อนข้างมีอิทธิพล ดังนั้น จึงต้องทำโครงการปล่อยกู้เพื่อเอาใจเพื่อนสมาชิกครูจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนครูนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนไม่อยากมองเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมือง หรือมองเป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตนไม่ทราบว่าโครงการ ช.พ.ค.1-5 ดำเนินการในสมัยใคร แต่วันนี้ตนได้ให้นโนบายชัดเจนว่าต้องแก้ไขหนี้สินครูทั้งระบบและยั่งยืนเพื่อพัฒนาชีวิตครูต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง