วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สพท.รายงานผลประเมินเด็กป.2,ป.5,ม.2

จากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินผลทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งในเบื้องต้น ระดับชั้นป.2 มี 75 สพท.ที่แจ้งผลพบว่ากลุ่มสาระภาษาไทย มีนักเรียนรับประเมิน 199,341 คน ได้คะแนนระดับดี 15.35% หรือ 30,598 คน ระดับพอใช้ 70.55% หรือ 140,635 คน และปรับปรุง 14.10% หรือ 21,807 คน, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประเมิน 199,341 คน พอใช้ 65.91% หรือ 131,385 คน ระดับดี 18.76% หรือ 37,396 คน และปรับปรุง 15.33% หรือ 30,558 คน ส่วนระดับชั้นป.5 มี 42 สพท.แจ้งผลโดยมีนักเรียนที่รับการ ประเมิน 109,508 คน ได้คะแนนระดับปรับปรุง 20.81% หรือ 22,788 คน พอใช้ 61.91% หรือ 67,884 คน ระดับดี 17.20% หรือ 18,835 คน, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนที่รับการประเมิน 109,508 คน ได้คะแนนระดับ ปรับปรุง 13.39% หรือ 14,663 คน ระดับพอใช้ 73.64% หรือ 80,641 คน และระดับดี 12.96% หรือ 14,192 คน

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 40 สพท.ที่ส่งผลการประเมิน พบว่ามีนักเรียนรับการประเมิน 129,277 คน กลุ่มสาระภาษาไทย ต้องปรับปรุง 11.27% หรือ 14,569 คน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ รับประเมิน 129,277 คน ต้องปรับปรุง 6.99% หรือ 9,036 คน.

เตรียมอุดม ชง สพฐ.เลื่อนสอบ ม.4 ก่อนกำหนด
เตรียมอุดม ชง สพฐ.เลื่อนสอบ ม.4 ก่อนกำหนด เหตุเด็กสมัครสอบล้น แต่รับได้น้อย ส่งผลเด็กพลาดหวัง มีปัญหาการจัดที่เรียนรอบ 2 เพียบ “ชินภัทร” ชี้ มีความเป็นไปได้ สั่งจัดทำความชัดเจนแนวทางจัดการ ก่อนเสนอ “ชินวรณ์” ออกประกาศต่อไป

วันนี้(19 ก.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการรับนักเรียน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีข้อเสนอจากทางโรงเรียน ว่า การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ในแต่ละปีนั้น มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน แต่โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้เพียง 1,480 คนเท่านั้น ซึ่งทำให้มีผู้สมัครจำนวนมากพลาดโอกาสการสอบคัดเลือก ส่งผลให้นักเรียนต้องกลับมาหาที่เรียน เพราะปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 เป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ และเมื่อพลาดโอกาสจาก ร.ร.เตรียมอุดม ทำให้เป็นปัญหาในการหาที่เรียนแม้จะมีการเปิดรับรอบ 2 ก็ตาม

นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ร.ร.เตรียมอุดม จึงมีข้อเสนอให้มีการสมัครสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 เป็นกรณีพิเศษ โดยเสนอให้มีการสอบก่อนปฏิทินทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสสอบครั้งแรก ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอื่นๆ ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้เลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้เข้ามาสอบที่ ร.ร.เตรียมอุดม ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีความเป็นได้ และพร้อมให้การสนับสนุน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการหรือประกาศได้ทันที โดยที่ประชุมได้ให้ ร.ร.เตรียมอุดม กลับไปทำความชัดเจนข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษก่อน ถึงจะมีข้อยกเว้นในส่วนนี้ได้ หลังจากนั้น จะเสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบออกเป็นประกาศ ศธ.ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง