วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งธนาคารครู

สกสค.คล้อยตาม รมว.ศธ.จ่อตั้งธนาคารครู แก้หนี้สินครูทั้งระบบ คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เผยสหกรณ์ครูคิดอัตราดอกเบี้ยต่างกัน

จากกรณีที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีแนวคิดจัดตั้งธนาคารครู โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ ศธ.รวบรวมข้อมูลหนี้ครูทั้งหมด ทั้งหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ เป็นรายบุคคล จากนั้นนำไปหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบนั้น นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการ สกสค.กล่าวว่า แนวทางของ รมว.ศธ.มาถูกทางแล้ว แต่ต้องไปศึกษารายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร หากสามารถจัดตั้งธนาคารครู โดยอาศัยความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งทั่วประเทศ มาร่วมกันจัดตั้งธนาคารครู

หากมีธนาคารครูเกิดขึ้นจริง ก็ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มาเป็นสาขาของธนาคารครู สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากันได้ เพดานเงินให้กู้กับครู จะเป็นประโยชน์ต่อครู ทั้งนี้ ธนาคารครูจะกลายเป็นแหล่งรวมหนี้ของครูเพียงแหล่งเดียว จะส่งผลให้การปรับโครงสร้างหนี้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูบรรลุได้เป้าหมายด้วย

ปัจจุบันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละแห่งคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนด เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย วงเงินกู้ 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา วงเงินกู้ 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 8.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 1.2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย วงเงินกู้ 1ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 เป็นต้น

“ก่อนหน้านี้ เคยมีการสำรวจพบว่ามีจำนวนครูที่เป็นหนี้ และต้องได้รับการแก้ไข เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ประมาณ 2 หมื่นราย แต่หากจะแก้ไขปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ หลักการที่ รมว.ศธ.ได้เสนอแนวคิดเรื่องธนาคารครู จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ เพราะ รมว.ศธ.เคยรับราชการครูมาก่อน ฉะนั้นทราบปัญหาที่รุมเร้าครูดีโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินครู แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย”นายบำเหน็จกล่าว

ขณะที่แหล่งข่าว กล่าวว่า การจัดตั้งธนาคารครูโดยนำเงินทุนจากบุคคลภายนอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คงต้องพบกับอุปสรรคหลาย
2542 สามารถบริหารได้ด้วยตัวเอง และสถานะของสหกรณ์มีความมั่นคง โอกาสล้มเหมือนสถาบันการเงินอื่น อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถหักหนี้จากหน่วยงานโดยตรง ขณะเดียวกัน ยังเป็นแหล่งทำมาหากินของกลุ่มผู้มีอำนาจด้วย โดยครูที่อยู่ระหว่างการขอกู้แต่ต้องการเงินด่วนจะนำเงินของตัวเองมาปล่อยกู้ก่อนและคิดดอกเบี้ย พอผ่านการอนุมัติจึงมาเคลียร์เงินส่วนที่กู้นอกระบบ

ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง