วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ ในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและกลั่นกรองยุทธวิธีหลักในการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้เบื้องต้น ที่มีการเสนอขึ้นมา 4-5 ประเด็น เพื่อเรียงลำดับความสำคัญและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโดยทันที

รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า หนึ่งในยุทธวิธีหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาครูด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษจะต้องมีการพัฒนาทันทีอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว โดยมีผู้เสนอว่าควรประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภายในเวลา 5-10 ปี เนื่องจากในปีค.ศ. 2015 จะมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ซึ่งส่งผลให้บางประเทศประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนแล้ว เช่น มาเลเซีย ขณะที่เวียดนาม เกาหลี และจีนก็กำลังพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ จึงถึงเวลาที่เราต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมียุทธวิธีการทุ่มเททรัพยากรให้แก่เด็กอายุ 0-6 ปีด้วย เพราะผลพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กวัยนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ดี

“ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อโรงเรียนให้มาเป็นโรงเรียนใหญ่ โดยมีการเสนอแผนลดขนาดและการจัดสรรทรัพยากรไปยังกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับหรือที่ถูกละเลย เช่นโรงเรียนไกล ๆ ที่ขาดโอกาส อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงตัวเลขสัมฤทธิผลของเด็กในเมืองผมมองว่าไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าคิดเฉลี่ยตัวเลขที่นักเรียนตกเป็นรายวิชาเพราะถูกดึงโดยโรงเรียนเล็ก ๆ ก็น่าเป็นห่วง เพราะมีโรงเรียนขนาดเล็กถึง 40% ที่มีเด็กไม่ถึง 200 คน โดยโรงเรียนเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรไปถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องแก้ไขที่ขนาดของโรงเรียน” รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง