วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทุนการศึกษา ๗ สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา


ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินทุนการศึกษาตามโครงการ "๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" จากนายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ แสดงให้เห็นถึงความเมตตา เอื้ออาทร และความปรารถนาดี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ต้องจัดการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับผู้เรียน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นให้มาช่วยกันในการจัดการศึกษา

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยดีในหลายด้าน และในครั้งนี้ก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง ปีละ ๒.๕๙ ล้านบาท แก่นักเรียนใน ๑๘๕ เขตพื้นที่การศึกษาๆ ละ ๒ คน คนละ ๗,๐๐๐ บาท นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้ร่วมประสานงานกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงต่อไป.


จี้ สกอ.หาสาเหตุตึกคณะศึกษาฯ ม.บูรพาถล่ม กำชับสถานศึกษาดูการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

วันนี้ (16 ส.ค.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ถล่มระหว่างการก่อสร้างจนเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บว่า ตนได้รับรายงานแล้ว ซึ่งอาคารที่ถล่ม เป็นอาคารหอประชุม 2 ชั้น ในกลุ่มอาคาร 3 อาคาร ที่กำลังก่อสร้าง เหตุเกิดเวลาประมาณ 2 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะนี้ ได้มอบหมายนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศธ. ไปติดตามตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายงานด่วนถึงสาเหตุที่แท้จริงกรณีตึกถล่ม โดยได้ให้นโยบายดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และคนงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้จะต้องมีการสอบหาตัวผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายชินวรณ์กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานศึกษาอื่นๆ ที่กำลังมีการก่อสร้าง ขอให้คณะกรรมการก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างไปตรวจสอบเป็นรายกรณีไป ถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง และหากพบว่าไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ และรูปแบบรายการ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง