วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศธ.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน

รมว.ศธ. กล่าวว่า ยูเนสโกได้กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ในกรอบปฏิญญาดาการ์ ดังนี้
1.ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส

2.ให้เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ สามารถเข้าถึงและเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๕๘

3.จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่ ผ่านโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน

4.เพิ่มอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะสตรี รวมทั้งพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ให้เท่าเทียมกัน

5.ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในปี ๒๕๕๘ และทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษา โดยเน้นการเข้าถึงของเด็กผู้หญิง และทำให้เกิดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

6.พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และรับรองความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดผลทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยเฉพาะการรู้หนังสือ การคิดเลข และทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต

รมว.ศธ. กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ๖ เป้าหมาย ได้แก่ การดูแลและการศึกษาปฐมวัย, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การพัฒนาทักษะชีวิต, การรู้หนังสือ, ความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาระหว่างชายหญิง, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะมีการประชุม ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มคณะทำงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ขณะนี้ ศธ.ได้เตรียมการสำหรับในพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ช่วงบ่าย และพิธีปิดในช่วงเย็น วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีการประกาศปฏิญญาจอมเทียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ภายในปี ๒๕๕๘ ในส่วนของประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอการศึกษาเพื่อปวงชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของรัฐบาล คือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง