วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดกิจกรรมจะช่วยเสริมให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก ครั้งที่ 2 “หนังสือสร้างคน” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการรวมพลังผลักดันและพัฒนาคุณภาพการอ่านอย่างต่อเนื่อง แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบรรณารักษ์ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 300 คน ใจความตอนหนึ่งว่า หนังสือแต่ละเล่มมีบุคลิกและมีแง่มุมที่แตกต่างกัน การนำจุดแข็งของหนังสือมาขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบรรณารักษ์ห้องสมุดทุกท่านที่จะมอบหนังสือที่มีคุณภาพให้เด็กอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น แต่หากว่าเราไม่ส่งเสริม ไม่ดูแล อนาคตของประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

เลขาการสภาการศึกษา กล่าวว่า การหาหนังสือมาเข้าชั้นคงจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือจะทำอย่างไรให้หนังสือเหล่านั้นมีชีวิต เพราะในปัจจุบันลูกหลานของเราในวัยเรียนไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือ ทั้งๆที่มีหนังสือเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคุณภาพการพิมพ์ คุณภาพเนื้อเรื่อง คุณภาพกระดาษ ก็ดีกว่าสมัยก่อน ฉะนั้น ลำพังหนังสือที่มีตามท้องตลาด หรือในห้องสมุดคงยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้เด็กเรารักการอ่านได้ การทำให้คนตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่แพ้การผลิตหนังสือที่ดี รวมถึงการมีกิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นก็จะเป็นการฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อีกทางหนึ่ง

“หนังสือแต่ละเล่มมีบุคลิกและมีแง่มุมที่แตกต่างกัน หนังสือบางเล่มมีความสระสลวยในด้านของการใช้ภาษาก่อให้เกิดจินตนาการแก่ผู้อ่าน และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างของการใช้ภาษาได้ เราจึงต้องนำจุดแข็งของหนังสือมาขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เมื่อเด็กรักการอ่านแล้ว มันจะอยู่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตของเขา” ศ.พิเศษธงทอง กล่าวและว่า ทุกวันนี้ สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้น การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ สามารถทำได้ง่าย แต่ต้องยอมรับว่า ความแม่นยำของข้อมูลบนสื่อประเภทนี้มีน้อยกว่าสื่อประเภทหนังสืออยู่มาก เพราะว่าทุกคนสามารถนำข้อมูลลงเว็บไซต์ได้ด้วยความที่ต้นทุนมีราคาถูกกว่าหนังสือหลายเท่า หากว่าเด็กของเราอ่านหนังสือน้อยลงและหันไปพึ่งเว็บไซต์มากขึ้น ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาของเด็กก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ ฉะนั้น จะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความสมดุลกัน

ศ.พิเศษธงทอง กล่าวปิดท้ายว่า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ในหนังสือ แม่เล่าให้ฟัง มีคำสุภาษิตฝรั่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ทรงจดบันทึกไว้ว่า “ถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ให้ดูว่าเขาอ่านหนังสือชนิดใด” คำกล่าวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า ถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนที่มีคุณภาพ การมอบหนังสือที่มีคุณภาพให้เขาอ่านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หากว่าเราไม่คัดท้าย ไม่ส่งเสริม ไม่ดูแลในเรื่องนี้ อนาคตของประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และเครือข่ายภาคเอกชนจัดขึ้น ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง