วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

๑๐๐ ปีลูกเสือไทย

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการ “รวมพลังสามัคคี ร้อยปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาลูกเสือไทยในปี ๒๕๕๔ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมพลังสามัคคี ร้อยปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน”ซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้โครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ ๑๐๐ ปี และการจัดกิจกรรมการจัดแบ่งค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกิจกรรมในวันนั้นจะแบ่งเป็นพิธีทางศาสนาในภาคเช้า ณ ห้องประชุมวชิราวุธ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือและเนตนารีในภาคบ่าย รวมทั้งการแสดงกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน

นอกจากนั้น สำนักการลูกเสือแห่งชาติและสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนกำหนดจัดกิจกรรมการจัดแบ่งค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวมพลลูกเสือและเนตรนารีที่ได้รับคัดเลือกจากกองลูกเสือทุกจังหวัดๆละ ๑ กอง และกรุงเทพมหานคร ๒๕ กอง มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ลูกเสือ และเนตรนารีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงออกถึงความสามัคคีและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทยด้วย

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง