วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก


นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว "ยูเนสโก" ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลก ของการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World Programme of UNESCO) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้รับรายงานจาก ม.ร.ว.รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำโลกของไทย ซึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World Programme of UNESCO) ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ว่า ยูเนสโกได้ประกาศรับรองจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ (International Register) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สำหรับจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เคยได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RegionalRegister)เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ประเทศไทย ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโก หลังจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจ จัดทำทะเบียนและถ่ายภาพแผ่นจารึกวัดโพธิ์จำนวน ๑,๔๔๐ ชิ้น และจัดทำแผนอนุรักษ์ตามแนวทางของยูเนสโก สำหรับการเสนอจารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกนั้น ได้เสนอให้ยูเนสโก พิจารณาเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และผ่านขั้นตอนในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลก ที่สหราชอาณาจักร โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จารึกวัดโพธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ ที่มีลักษณะเป็นสากล ไม่ใช่ความรู้เฉพาะในประเทศไทย เช่น เรื่องพระพุทธศาสนา เรื่องวรรณกรรม เช่น จารึกรัชกาลที่ ๑ เรื่องสร้างวัดพระเชตุพนฯ จารึกเรื่องพระพุทธบาท จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม หรือนิทานอิหร่านราชธรรม จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา (ชาติพันธุ์วิทยา)จารึกเรื่องตำรายา จารึกเรื่องฤาษีดัดตน จารึกทำเนียบหัวเมืองขึ้นกรุงสยาม จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง และจารึกตำราเพลงยาวกลบท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก มีความเห็นชอบที่จะจัดงานสมโภชในโอกาสที่จารึกวัดโพธิ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติระหว่างวันที ๑๙ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง