วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เออรี่ 2555

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายอภิชาติ จีระวุฒิปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าจากการประชุมหารือในโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ปีงบประมาณ 2555 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัด ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้าราชการในสังกัด สป.สมัครเข้าโครงการ 49 คน น้อยกว่าโควตาที่ได้รับจัดสรรกว่า 70 คน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อมีข้าราชการเข้าโครงการแล้ว กว่าจะได้ใช้อัตราที่ได้รับคืน ต้องใช้เวลาประมาณ3 เดือนกว่า ทำให้เกิดช่องว่าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีข้าราชการเออร์ลี่ฯจำนวนมากเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เออร์ลี่ฯปีละกว่า 1 หมื่นคนและกว่าจะได้อัตราคืน ก็ยากลำบากในการหาครูมาทดแทน

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า มีข้าราชการสกศ.สมัครเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่ฯ 11 คนจากโควตาที่ได้รับจำนวน 8 คน ซึ่งตนจะพิจารณาตามหลักการทั้งเรื่องอายุการทำงานภารกิจที่ทำอยู่ว่าจะกระทบหรือไม่ และมีคนที่สานต่อได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงปัญหาส่วนตัวเพราะบางคนแม้อายุน้อยแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ สกศ.ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่กระทบกับการทำงาน เพราะที่เรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ สกศ.ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่กระทบกับการทำงาน เพราะที่ผ่านมาแม้มีผู้ขอเออร์ลี่ฯไปจำนวนหนึ่ง แต่ก็สามารถรับคนใหม่มาทดแทนได้

นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้โควตาเออร์ลี่ฯ 11 คน แต่มีผู้สมัคร10 คน ยอมรับว่าการเออร์ลี่ฯส่งผลกระทบกับการทำงาน เพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเข้าใจระบบของ สกอ.

ด้านนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปีนี้มีครูสังกัด สพฐ.สมัครเข้าโครงการเออร์ลี่ฯกว่า 9,000 คน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่กว่า 12,000 คน ส่วนหนึ่งอาจเพราะการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครูรวม 13% ส่งผลให้ครูอยู่รับราชการต่อ จากนี้ สพฐ.จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะเขตพื้นที่การศึกษาได้คัดกรองมาแล้ว แต่อาจมีบางคนที่ขาดคุณสมบัติได้ "นอกจากนี้มีข้าราชการครูฯที่เกษียณอายุราชการปกติในปีนี้อีกประมาณ3,000 คน รวมแล้วมีครูที่เออร์ลี่ฯและเกษียณปกติประมาณ 12,000 คน ผมคิดว่าในปีนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการจัดหาครูมาทดแทนมากนัก เนื่องจาก สพฐ.ได้รับจัดสรรอัตราคืนน่าจะมีผลกระทบกับการจัดหาครูมาทดแทนมากนัก เนื่องจาก สพฐ.ได้รับจัดสรรอัตราคืนมาจำนวนมาก และได้บรรจุไปเกือบหมดแล้ว"นายเสน่ห์กล่าว

อนึ่ง โครงการเออร์ลี่ฯ สพฐ.ได้เปิดให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย สพฐ.ได้รับโควตาประมาณ 13,000 คน และได้กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ อาทิ มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย เป็นต้นโดยผู้เออร์ลี่ฯจะได้รับเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน่งตามเวลาราชการที่เหลือ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง