วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเสวนาการควบคุมยาสูบในสถานศึกษานางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีแถลงข่าวการเสวนาการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศยจ.) ณ ห้องกมลมาศโรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวานนี้

โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือในการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกำหนดมาตรการปลอดบุหรี่ร่วมกับครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน เช่น ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ห้ามสูบบุหรี่เมื่ออยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา ให้ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา สร้างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำคัญ คือ มีการกำหนดให้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่ โดยบูรณาการเข้าไปในแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังดำเนินการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อจัดระบบการดูแล ป้องกัน สร้างจิตสำนึก รวมทั้งบำบัดรักษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการควบคุม และกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันรณรงค์ให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่มากขึ้น เพื่อเป็นการกันสกัดกั้นความเย้ายวนในการสูบบุหรี่ที่จะนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นๆ ตามมา

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ได้เปิดตัวหนังสือ “มายา ยาสูบ” ซึ่งแนะนำกลยุทธ์รู้ทันยาสูบ และให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่

ที่มา - ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 ความคิดเห็น:

แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, แปล, แปลไทยเป็นอังกฤษ, แปลอังกฤษเป็นไทย, โปรแกรมแปลเอกสาร, แปลเอกสารด่วน, แปลเอกสาร, ราคางานแปลเอกสาร, แปลเอกสาร, แปลภาษา, แปลไทย แปลเอกสารราชการ, แปลเอกสารวีซ่า, แปลไทย-อังกฤษ, แปลเอกสารภาษาอังกฤษ, แปลไทย-อังกฤษ, แปลอังกฤษ-ไทย, แปลเอกสารราคาถูก, แปลเอกสารมืออาชีพ, ศูนย์แปลภาษา, ศูนย์แปลเอกสาร, ศูนย์รับแปลเอกสาร, แปลภาษาอังกฤษ, รับแปลงาน, รับแปลเอกสารด่วน, รับแปลเอกสารราคาถูก, รับแปลภาษาญี่ปุ่น, รับแปลภาษาจีน, รับแปลเอกสารภาษาัอังกฤษ กล่าวว่า...

nice one

นายภูผา มหาหิน กล่าวว่า...

ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกำหนดมาตรการปลอดบุหรี่ร่วมกับครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน เช่น ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ห้ามสูบบุหรี่เมื่ออยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา ให้ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา สร้างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ความหมายคือยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสูบบุหรี่ได้ ส่วนที่ห้ามคือ ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา

นายภูผา มหาหิน กล่าวว่า...

ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกำหนดมาตรการปลอดบุหรี่ร่วมกับครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน เช่น ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ห้ามสูบบุหรี่เมื่ออยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา ให้ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา สร้างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ความหมายคือยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสูบบุหรี่ได้ ส่วนที่ห้ามคือ ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง