วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

“วรวัจน์” รื้อรายการแจกเรียนฟรี 15 ปี

“วรวัจน์ “ รื้อรายการหนุนเรียนฟรี 15 ปีใหม่ ทำเป็นออปชันให้ผู้ปกครองเลือกช็อปมากกว่า 5 รายการ ภายใต้วงเงินที่จัดสรรให้เพื่อสนองความต้องการที่แท้จริง สั่ง สพฐ.สำรวจนักเรียน ผู้ปกครอง รายการใดบ้าง ระบุเริ่มใช้แนวทางใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า 2555 ขณะที่การจัดทำงบประมาณ 2555 หน่วยงานให้สังกัด ศธ.เสนอของบเกือบ 5 แสนล้านบาท

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการของโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ 5 รายการ คือ ค่าเทอม ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอปุกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนมองว่า รายการที่ ศธ.จัดสรรให้อยู่แล้วอาจไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนต้องการ เพราะผู้ปกครองบางรายอาจต้องการความสนับสนุนในรายการอื่นๆ อีก เพื่อให้เขาสามารถส่งลูก หลานมาเรียนได้จริง เช่น รายการเครื่องแบบนักเรียน หากนักเรียนบางรายอาจมีเครื่องแบบอยู่แล้ว ในปีนั้นผู้ปกครองอาจจะไม่ต้องการเพิ่มก็ได้ ดังนั้น จึงได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปสำรวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองอีกครั้ง ว่า จริงๆ แล้ว ต้องการความช่วยเหลือในการรายการใดบ้าง

“ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการจัดทำเป็นบัญชีรายการที่จะจัดสรรให้นักเรียนตามโครงการเรียนฟรีฯ ซึ่งอาจจะทำรายการ 10 รายการ แล้วให้ผู้ปกครองนักเรียนเลือกตัดสินใจเอง ว่า ภายใต้วงเงินที่จัดสรรให้นั้น จะเลือกรับรายการใดบ้าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากสุด”นายวรวัจน์ กล่าว

นายวรวัจน์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และเมื่อ สพฐ. สำรวจความต้องการมาแล้วก็จะสรุปรายการที่ควรจะจัดสรรอยู่ต่อไป นอกจากนี้ ตนยังมีแนวคิดว่า ต่อไปโรงเรียนใดที่ผู้ปกครองมีศักยภาพพร้อมและไม่ต้องการรับจัดสรรงบประมาณรายหัวตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีนั้น มีแนวโน้มจะได้รับโอกาสให้สามารถพิจารณาเก็บค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ปกครองได้หากผู้ปกครองเห็นชอบ

รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณปี 2555 ของ ศธ.ด้วยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.เสนอของบประมาณรวมกันกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการอนุมัติตามนั้น ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เลขาธิการ กกอ.) ไปประชุมกับทุกหน่วยงานช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 ก.ย.นี้ เพื่อเกลี่ยงบให้ลดลงตามกรอบงบประมาณที่ ศธ.ได้รับจัดสรร 4.1 แสนล้านบาท แล้วนำมาเสนอตนในวันที่ 12 ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม หากมีรายการใดมีความจำเป็น ตนก็พร้อมที่จะหารือคณะรัฐมนตรีเพื่อขอวงเงินเพิ่มเติม

“ได้หารือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรื่องงบประมาณ ซึ่ง นายกฯ ขอให้ ศธ.กลับมายืนที่กรอบวงเงินงบประมาณเดิม หากจำเป็นก็ค่อยเสนอขอวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง ผมจึงให้ นายสุเมธ ดำเนินการ เพราะมองว่าอีกไม่เท่าไรก็จะเกษียณอายุราชการไม่มีข้อกังขาเรื่องความเกี่ยวข้องในเรื่องงบประมาณไปดำเนินการ ส่วนงบประมาณโครงการ One Tablet Pc Per Child นั้น ได้เสนอของบไว้เพียง 3 พันล้านบาท โดยยังยืนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนระดับอื่นๆ หากมีความพร้อมค่อยของบประมาณเพิ่มภายหลัง” รมว.ศธ.กล่าว

ที่มา - ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง