วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

4 องค์กรการศึกษาผนึกกำลังครั้งใหญ่ ปฏิรูปการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ในเอเซีย สู่หัวเมืองทั่วประเทศ โดยมี บริษัทปิโก (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพใหญ่ เพื่อให้การจัดมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย โดย นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก กล่าวว่า ปิโก มีความตั้งใจที่จะทำให้งาน EDUCA เป็น แหล่งเรียนรู้ใหม่ของครูและบุคลากรในวงการการศึกษาของไทย เพื่อให้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศในระยะ ยาว โดยบริษัทได้จัดงานนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ที่ไบเทค บางนา สำหรับ แนวคิดของการจัดงานในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า Reform, Reform, Reform ซึ่งสอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษานั้น คำนึงถึงเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้ ต้องทำพร้อมกัน สำหรับงาน EDUCA 2011 คำว่า Reform ทั้งสามตัวนี้ หมายถึง การปฏิรูป "คน" การปฏิรูป "ระบบ" และการปฏิรูป "กระบวนการ" ซึ่งคำตอบหรือแนวทางของการปฏิรูปทั้งสามนี้ สามารถมาหาได้ในงาน EDUCA 2011

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย (1) การประชุมนานาชาติ ที่เน้นการนำเสนอแนวคิดที่เป็นสากลและตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในต่างประเทศ (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ที่มีหัวข้อหลากหลายกว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (3) นิทรรศการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและการเรียนการสอน จากบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด ผู้นำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 3D มาเผยแพร่ในประเทศไทย, บริษัท เอ-มาสเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า Smart Board, Projector และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ, บริษัทคลับ อะคาเดเมีย จำกัด ผู้นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ Pingu English เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ในส่วนของการประชุมนานาชาติถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของวงการการศึกษาไทย ที่จะได้รับฟังแนวคิดการปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบจากกูรูทางการศึกษาระดับ โลก อย่าง เซอร์ ไมเคิล บาร์เบอร์ อดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการวางระบบการปฎิรูปการศึกษาของประเทศอังกฤษ สมัยนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์ และผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งการบรรยายในงาน EDUCA ครั้ง นี้ ถือเป็นการบรรยายในประเทศไทยครั้งแรกของ เซอร์ ไมเคิล บาร์เบอร์ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการบรรยายของ ศ. ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ประการ คาดว่าจะมียอดผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 50,000 คน ซึ่งประกอบด้วย ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป โดยยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ณ วันนี้ สูงถึง 30,000 คน แล้ว และคาดว่าในปีถัดไปจะมีผู้เข้าร่วมถึง 100,000 คน ซึ่งทางปิโกเอง ได้วางแผนไว้ว่าจะขยายการจัดงานไปสู่ภูมิภาคในหัวเมืองใหญ่ ๆ เพื่อให้ครูได้เข้าร่วมได้ง่ายขึ้น และในอนาคตอันใกล้ เราจะทำให้การจัดมหกรรมการศึกษาของไทย ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ที่มา - นสพ.แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง