วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 37 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กระบี่
2. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
3. นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.เขต 10 เป็น ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5. นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6. นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7. นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
8. นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
9. นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
12. น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.ชัยนาท
13. นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นครนายก
14. นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
15. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
17. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
18. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
19. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.มุกดาหาร
20. นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
21. นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
22. นายอภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
23. นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24. นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
25. นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คงให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตามเดิม
26. นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1
27. นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
28. นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
29. นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี
30. นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
31. นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
32. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
33. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
34. นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
35. นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
36. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
37. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

การบรรจุและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. 13 ราย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป


1. นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
2. นายบวร เทศารินทร์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3. นายนิคม เขียวฉ่ำ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
4. นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
5. นายสุวรรณ นรพักตร์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
6. นายเสนอ ทองจีน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
7. นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2
8. นางเยาวลักษณ์ คงพูล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. นายศุภวิชญ์เทพ สำเริง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7
10. นายศักดา จันทร์ฝอย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
11. นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
12. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
13. นายวิชัย พวงภาคีศิริ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 6 ราย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

1. นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพม.เขต 3 เป็น ผอ.สพม.เขต 1
2. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 8 เป็น ผอ.สพม.เขต 2
3. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 42 เป็น ผอ.สพม.เขต 5
4. นายนิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 6
5. นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 24
6. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็น ผอ.สพม.เขต 26

การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 23 ราย
ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

1. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 20 เป็น ผอ.สพม. เขต 20
2. นายกิตติ บุญเชิด รอง ผอ.สพม.เขต 6 เป็น ผอ.สพม.เขต 32
3. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 9 เป็น ผอ.สพม.เขต 9
4. นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร รอง ผอ.สพม.เขต 19 เป็น ผอ.สพม.เขต 19
5. นายนพพร พิพิธจันทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 3
6. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 14 เป็น ผอ.สพม.เขต 14
7. นายประวิทย์ หลักบุญ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพม.เขต 10
8. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รอง ผอ.สพม.เขต 33 เป็น ผอ.สพม.เขต 33
9. นายชาลี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น ผอ.สพม.เขต 41
10. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค รอง ผอ.สพม.เขต 30 เป็น ผอ.สพม.เขต 30
11. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 8
12. นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.รร.ชลราษฎรอำรุง สพม.เขต 18 เป็น ผอ.สพม.เขต 18
13. นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผอ.รร.นราธิวาส สพม.เขต 15 เป็น ผอ.สพม.เขต 15
14. นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.รร.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 เป็น ผอ.สพม.เขต 4
15. นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.รร.กันทรารมณ์ สพม.เขต 28 เป็น ผอ.สพม.เขต 28
16. นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.รร.ทุ่งสง สพม.เขต 12 เป็น ผอ.สพม.เขต 12
17. นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.รร.มหาวชิราวุธ สพม.เขต 16 เป็น ผอ.สพม.เขต 16
18. นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.รร.บ้านไผ่ สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 25
19. นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 เป็น ผอ.สพม.เขต 27
20. ว่าที่ ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผอ.รร.สิงห์บุรี สพม.เขต 5 เป็น ผอ.สพม.เขต 42
21. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผอ.รร.ศรีปทุมพิทยาคาร สพม.เขต 29 เป็น ผอ.สพม.เขต 29
22. นายเสรี พิมพ์มาศ ผอ.รร.สตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 เป็น ผอ.สพม.เขต 37
23. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.รร.วาปีปทุม สพม.เขต 26 เป็น ผอ.สพม.เขต 23

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง