วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

จดหมายเปิดผนึก 9/2554 โดย ผอ.รังสรรค์ มณีเล็ก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจ้างอัตราจ้าง
ขอเรียนให้ทราบว่า สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณ ๒๕๕๕ สำหรับอัตราจ้างทุกตำแหน่ง ตามที่เคยจ้างในปี ๒๕๕๔ ทั้งที่เขตและโรงเรียน แม้กระทั่งครูวิทย์-คณิต ซึ่ง มติคณะรัฐมนตรีเดิมได้ตัดทิ้งไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งงบประมาณให้แล้ว และภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นี้ สพฐ.จะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่/โรงเรียนทราบเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการจ้างน้องๆ ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อไป ในภาพรวมของ สพฐ.นั้น จำนวนการจ้างเท่าเดิม แต่การจัดสรรลงเขตและโรงเรียนอาจมีบางส่วนเปลี่ยนไป เช่น ปี ๒๕๕๔ ขาดครู ก็จัดครูให้ แต่ถ้าปี ๒๕๕๕ ไม่ขาด ท่านก็จะไม่ได้รับจัดสรรครับ การจ้างให้คำนึงถึงคนเดิม แต่ถ้าไม่ผ่านการประเมินก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนเดิม และถ้าการประเมินนั้นผู้ถูกประเมินไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องทุกข์ได้ครับ น้องๆ คงสบายใจขึ้นนะ แต่เชื่อเถอะ เดี๋ยวต้องมีคนถาม ว่า ครูวิกฤติ จ้างไหม ธุรการโรงเรียนจ้างไหม พี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างไหม ครู SP2 จ้างไหมยืนยันว่าตั้งงบประมาณให้ทั้งหมดครับ และถ้ามีใครถามเรื่องนี้ ผมขออนุญาตตอบว่า โปรดอ่านจดหมายเปิดผนึกอีกครั้งนะครับ

วิทยฐานะ
ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่า เงินตกเบิกวิทยฐานะคงได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้รับหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๕ ผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สพฐ.พยายามต่อรองให้ท่านได้รับค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่ที่ท่านได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นเรื่องน่าเห็นใจสำหรับเพื่อนครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ แต่ยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะทันที่ เรื่องนี้เหนือการควบคุมของ สพฐ. จริงๆ ครับ หลายท่านก็ต่อว่า สพฐ.ว่า ทำไมไม่ตั้งงบประมาณให้ หรือตั้งงบประมาณล่วงหน้าไปเลย เพราะทราบจำนวนผลงานที่ส่งแล้วนี่นา สำนักงบประมาณไม่ยอมครับ ตั้งได้เฉพาะผุ้ที่ผ่านการประเมิน จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ทราบๆ กัน หลายคนก็ต่อว่าผมว่า ไหนว่าจะได้เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ทำไมถึงไม่ได้ โกหกกันนี่นา ผมตอบเช่นนั้นจริงๆ ครับ แต่ก็มีเงื่อนไขว่างบประมาณต้องเป็นไปตามกำหนดการปกติ ปัจจุบันมีการเลือกตั้งใหม่ งบประมาณล่าช้าไป ๔ เดือน ดังนั้น กำหนดเดิมต้องเคลื่อนไป ๔ เดือน ผมคิดว่าหลาย web board ที่ไม่ยอมตอบคำถามเรื่องนี้ ก็คงเป็นเพราะเหตุนี้ ตอบไปแล้ว เจ็บตัว อยู่เฉยๆดีกว่า แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น รู้อะไรก็บอก คนที่มีใจเป็นธรรมคงเข้าใจผมดีนะครับ สรุปว่าท่านได้เงินเดือนและวิทยฐานะใหม่ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ตกเบิกวิทยฐานะต้องกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เงินเดือนใหม่
ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีแล้วมีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และรวมไปถึงอัตราจ้างต่างๆ ที่รายได้ไม่ ๓๐๐ บาทต่อวัน รัฐบาลประกาศนโยบายไปแล้วในเรื่องนี้ และ สพฐ. ก็ได้รับแจ้งให้ตั้งงบประมาณให้แล้ว ๙ เดือน คือ ๑ มกราคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คงมีคำถามว่า ทำไมไม่ตั้ง ๑๒ เดือน ผมก็เคยถามคำถามนี้เหมือนกัน คำตอบก็คือ เป็นนโยบาย ครับ ดังนั้นผมจึงไม่มีอะไรสงสัยต่อไป และพวกเราก็คงไม่สงสัย แต่แสดงความคิดเห็นได้ครับ

การช่วยเหลือโรงเรียนผู้ประสบภัย
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นหลายแห่งทั้งอุทกภัยและวาตภัย พี่น้องของเราได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว เรื่องนี้ สพฐ.มิได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามสถานการณ์ ส่งคณะลงไปเยี่ยมเยียน ส่งงบประมาณให้เขตพื้นที่ไปเยียวยาในเบื้องต้น และขณะนี้ สพฐ.ได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยขึ้นที่สำนักนโยบายและแผน สพฐ. บทบาทของศูนย์ก็คือ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รับทราบความเดือนร้อน ช่วยเหลือเบื้องต้น รวบรวมความเสียหายส่งรัฐบาลเพื่อของบประมาณมาแก้ไขปัญหา เรื่องนี้ไม่ไช่เรื่องที่เราไม่มีประสบการณ์ อุทกภัยคราวก่อนเราได้งบประมาณมาช่วยเหลือเกือบ ๒,๐๐๐ ล้าน ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่/โรงเรียนที่ประสบภัยประเมินความเสียหาย จัดทำประมาณการงบประมาณที่ต้องการความช่วยเหลือ นำเข้าคณะกรรมการภัยพิบัติ แล้วรีบส่ง สพฐ. เพื่อจะได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลให้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง