วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ต่อยอด"ครูภูมิปัญญา"ชูคนรุ่นใหม่ 30%นั่งบอร์ดกกศ.

กว่า 3 เดือน นับจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ "ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์" อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แทน "รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ" ซึ่งโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง "ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ใช้เวลาไม่นานเจ้าตัวก็เริ่มเข้าที่เข้าทางกับตำแหน่งใหม่ และได้นัดพบสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยโฉมทิศทางการทำงานของสภาการศึกษาในปี 2555 เปิดประเด็นแรกที่อยู่ในโผการทำงาน คือ การผลักดันให้สภาการศึกษาเป็นที่รู้จักรของสาธารณชนมากขึ้น แต่ ดร.เอนก ย้ำว่า "ไม่ใช่รู้ว่าสภาการศึกษาตั้งอยู่ที่ไหร แต่ให้ชาวบ้านรู้ว่า สภาการศึกษามีบทบาทช่วยสร้างอนาคตของประเทศ" อย่างไรก็ตาม สภาการศึกษาทำงานในเชิงนโยบายโดยทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ เพราะฉะนั้น สภาการศึกษาจะต้องสามารถสื่อสารที่จะดำเนินการออกให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่อยงานต่างๆ รับได้ ดำเนินการได้ โดยสภาการศึกษาเป็นฝ่ายติดตามผล ประเด็นต่อมา ดร.เอนก บอกว่า สภาการศึกษาต้องการสร้างวัฒรธรรมให้เกิดในหมู่เยาวชนไทย "เด็กไทยชอบแต่ เอเอฟ หรือ เดอะ สตาร์ อยากประกวดอยากเป็นแชมป์ในเวทีประกวดร้องเพลงรายการดัง แต่เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ความคิดของเด็กไทยใหม่ จัดประกวดหาแชมเปี้ยนทางการเรียนบ้าง ทำให้มีศิลปินทางด้านศาสตร์ต่างๆ เกิดขึ้นบ้าง นอกจากศิลปินทางด้านการร้องเพลง ต้องเปลี่ยนโฉมหน้าให้คนไทยใฝ่การศึกษาให้ได้"

ดร.เอนก เล่าต่อว่า ขณะเดียวกันสภาการศึกษาก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เช่น ทำงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ "สภาการศึกษามีแผนจะส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเป็นพิเศษด้วย ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประกวดคัดลายมือ การประกวดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในหลวงให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันมีแผนส่งเสริมการอ่านด้วย ปัจจุบันคนไทยยังอ่านน้อยมาก ในประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแล้ว อย่างยุโรป บนรถไฟฟ้าผู้โดยสารจะใช้เวลาว่างบนรถอ่านหนังสือเกือบร้อยละ 90 แต่คนไทยมีไม่กี่คนจะหยิบหนังสือมาอ่าน ส่วนใหญ่ก็โทรศัพท์ หรือเล่นเกมในมือถือ เพราะฉะนั้นจะต้องผลักดันให้ "กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน" จะอ่านหนังสือจริง หรืออ่านผ่านอีบุ๊กก็ได้"

"ครูภูมิปัญญา" เป็นอีกเรื่องที่สภาการศึกษาต้องการต่อยอดในปี 2555 ดร.เอนก บอกว่า จะผลักดันให้มี "สมัชชาครูภูมิปัญญา" เกิดขึ้น คนเหล่านี้นอกจากจะเป็น ปัญญาของท้องถิ่นแล้ว ต้องการให้พวกเขาเป็นตัวแทนดูแลท้องถิ่นด้วย นำข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาสู้รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี พร้อมสะท้อนว่า นโยบายของรัฐบาลเมื่อลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วเกิดผลหรือไม่ ตรงนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ "ยังมีอีกหลายเรื่องที่สภาการศึกษาต้องการจะดำเนินการ รวมถึงการปรับตัวบุคคลในคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ (บอร์ดกกศ.) ด้วย จะต้องพยายามนำคนนอกวงการศึกษาหรือคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการให้มีสัดส่วนมากขึ้น อาจจะประมาณร้อยละ 30 เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาช่วยกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของชาติไทยด้วย" ดร.เอนก กล่าวทิ้งท้าย


สุพินดา ณ มหาไชย
นสพ.คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง