วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ก.ค.ศ.ชงเลื่อนระดับเงินเดือน.อัตโนมัติ คศ.2 ขยับสู่ 3

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.... เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาว่า ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์นี้สำนักงาน ก.ค.ศ.จะนำเรื่องนี้เข้าหารือ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งโดยขั้นตอนการปรับเงินเดือนนั้นจะเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการคลัง เช่น ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรียังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เพิ่มขึ้นเท่ากับผลต่างของ 15,000 บาทกับเงินเดือนที่รับจริง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น แต่ทั้งนี้ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นจะต้องนำมาพิจารณากันทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะการปรับเงินเดือนตามกฎ ก.พ.จะพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ของข้าราชการครูฯเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้น เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะเสนอพิจารณาช่วยเหลือข้าราชการครูฯที่ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 อยู่ในเพดานสูงสุดหรือเงินเดือนตัน ให้สามารถเลื่อนระดับไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้ แต่ว่าวิทยฐานะจะไม่สามารถเลื่อนไปได้อัตโนมัติยังต้องทำผลงานเสนอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามปกติ ซึ่งปัญหานี่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะข้าราชการครูฯที่รับเงินเดือนอันดับคศ.2 มีจำนวนมาก จึงเกรงว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณของรัฐเยอะ ทั้งนี้ หากมีการเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปจะต้องเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบพิจารณาต่อไป ซึ่งจะต้องเสนอแก้กฎ ก.ค.ศ.ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนอันดับคศ.2 จะมีวิทยฐานะชำนาญการและขั้นเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 36,020 บาท "นโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ที่ต้องการให้ปรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ลดการทำผลงานวิชาการ ดึงผู้เรียน ชุมชน มาร่วมประเมินด้วยนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังเตรียมจัดทำเรื่องนี้อยู่การประเมินอาจจะกำหนดหรือทำข้อตกลงว่าเด็กจะต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีผู้ปกครองมาร่วมด้วย และจะกำหนดระยะเวลาประเมินที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังต้องทำอีกหลายขั้นตอนเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการศธ." นางศิริพรกล่าว และว่า ส่วนความคืบหน้าการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญนั้น มีหน่วยงานต่างๆ เสนอรายชื่อมาทั้งหมด 451 ราย และอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติจากนั้นจะนำชื่อผู้ที่คุณสมบัติครบประกาศในเว็บไซต์เพื่อให้ยื่นคัดค้านและหากผ่านขั้นตอนนี้จะส่งกรรมการลงไปประเมินในพื้นที่ ด้าน น.ส.ศศิธารา กล่าวว่า ข้าราชการครูฯที่ทำงานมานานและเงินเดือนอาจจะเท่ากับ15,000 บาทหรือเกินไปไม่มาก จะต้องได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคนที่ได้รับปรับเงินเดือนใหม่ 15,000 บาท ซึ่งได้ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปสำรวจตัวเลขและแนวทางช่วยเหลือทั้งหมดแล้ว นสพ. มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง