วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สพฐ.มั่นใจคะแนนสอบ O-Net ป.6 ใช้เรียนต่อ ม.1

สพฐ.มั่นใจข้อสอบ O-Net ป.6 ได้มาตรฐาน ชี้เป็นปีแรกที่จะนำไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 พร้อมจัดกรรมการกลางสุ่มตรวจสนามสอบป้องกันทุจริต และไม่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้คุมสอบ ด้าน ผอ.สทศ.ระบุวางมาตรการคุมสอบให้เปิดข้อ สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน ซึ่งเป็นศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวว่า การสอบ O-Net ระดับ ป.6 มีนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 828,119 คน จาก 31,731 โรง ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิการทางสายตา 109 คน เด็กตาเลือนราง 383 คน ซึ่งจะสอบ 6 วิชา ใน 8 สาระการเรียนรู้ โดยปีนี้ สทศ.ได้นำข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนะนำมาปรับให้เหมาะสม เช่นปี 53 สทศ.ใช้ข้อสอบฉบับสั้นในปีนี้ก็จะเป็นข้อสอบฉบับปกติเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ร้อยละ 80 และรูปแบบอื่นๆ ในแต่ละวิชาไม่เกิน 2 รูปแบบ ซึ่งได้มีการประกาศรูปแบบและขอบเขตการสอบ พร้อมด้วยตัวอย่างกระดาษคำตอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.ด้วย ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดการสอบในแต่ละวิชาอย่างชัดเจน ได้กำหนดมาตรการควบคุมดูแลการสอบ และกำหนดให้มีการเปิดกล่องข้อสอบล่วงก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง และตัวข้อสอบจะมีสายรัดพิมพ์ชื่อ สทศ.รัดไว้ พร้อมกันนี้ยังเปิดช่องทางให้แจ้งปัญหาการทุจริตมายัง สทศ. โดยยืนยันว่าจะปิดไว้เป็นความลับแต่ขอให้แจ้งข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน ด้าน นายชินภัทรกล่าวว่า การจัดสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีมาตรฐาน และมีการจัดวางระบบคุมสอบชัดเจนทั้งยังตั้งคณะกรรมการบริหารการสอบขึ้นมาคอยสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต นอกจากนี้ยังวางมาตรการไม่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้คุมสอบด้วย และตั้งคณะกรรมการกลางกระจายลงไปสุ่มตรวจในสนามสอบต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ปีนี้เป็นปีแรกที่ สพฐ.ประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการนำคะแนน O-Net ไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยจะใช้คะแนน O-Net ไม่เกิน 20% และคะแนนสอบของโรงเรียนไม่เกิน 80% ซึ่งเท่าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเห็นว่าเด็กมีความตั้งใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่าข้อสอบ O-Net ในปีนี้นั้นได้มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งผลคะแนน O-Net จะมีการประกาศในวันที่ 28 เมษายน ซึ่งจะสามารถทันนำคะแนนไปใช้เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง