วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาให้แก่ข้าราชการครู ฯใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส
ขอขอบคุณ ผอ.เทอดศักดิ์ ถาวรสุทธ์ ผอ.สพม.15 ที่ให้การสนับสนุนโครงการอบรมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง