วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ก.ค.ศ.ค้านประเมินคงวิทยฐานะ สั่งทบทวน-หวั่นแม่พิมพ์ 4 แสนต้าน

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือการประเมินคงวิทยฐานะ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินเสร็จแล้ว แต่ที่ประชุมได้ถกเถียงและแสดงความเห็นว่ายังไม่ควรที่จะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เพราะเกรงว่าอาจจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องเข้ารับการประเมินคงวิทยฐานะประมาณ 4 แสนกว่าคนเกิดแรงกระเพื่อมออกมาคัดค้านได้ อีกทั้งการประเมินในลักษณะนี้แม้แต่ในมหาวิทยาลัยที่มีผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ (ศ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ก็ยังไม่มีการประเมินคงตำแหน่ง แต่ให้ใช้วิธีการเสนอผลงานทางวิชา แทนในแต่ละปี ซึ่งในที่สุดที่ประชุม ก.ค.ศ.จึงยังไม่มีมติให้มีการประเมินคงวิทยฐานะและมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ทั้งหมด และยังไม่มีกำหนดที่จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมก.ค.ศ. "สิ่งสำคัญที่หลายคนกังวล คือ การที่เกรงว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจจะไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งจะถูกงดการให้เงินวิทยฐานะ และหากเป็นเช่นนั้น ยิ่งจะสร้างความไม่พอใจหรือการออกมาคัดค้านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยิ่งจะทำให้เกิดปัญหากับ ศธ. มีหลายคนเสนอว่าการประเมินควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำผลงานเสนอ จะดีกว่า ในขณะที่นายสุชาติเองก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการประเมินคงวิทยฐานะในขณะนี้" แหล่งข่าวระดับสูงกล่าวและว่า ส่วนการเสนอเสนอแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตัดมาตรา55 ไม่ให้มีการประเมินคงวิทยฐานะนั้น ที่ประชุมไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาหารือกัน ด้านนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วยและปฏิทินสอบแข่งขันฯประจำปี 2555 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายนนี้ว่า ขณะนี้ตน ได้รับรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ประมาณ 2,000 กว่าตำแหน่ง แต่หลังจากนั้นจะมีตำแหน่งที่ได้รับคืนจากการเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจัดสรรไปให้เขตพื้นที่การศึกษาได้บรรจุต่อไปได้ เพราะ ผู้ที่สอบได้จะขึ้นบัญชีไว้ประมาณ 2 ปี ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง