วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

แห่สมัครรองผอ.และผอ.สถานศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สพฐ. ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายนนั้น ปรากฏว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่เปิดสอบทั้งสิ้น 225 เขต โดยมีตำแหน่งว่างจากการเกษียณในปีงบประมาณ 2554-2556 รวมจำนวน 2,176 ตำแหน่ง แยกเป็น ผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป 1,257 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป จำนวน 919 ตำแหน่ง แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า โดยยอดผู้สมัครล่าสุดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 225 เขต รายงานเข้ามาที่ สพฐ. ในวันที่ 3-4 เมษายนนั้น มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,628 คน จำแนกเป็น สพป. ในส่วนของผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์ รับ 637 ตำแหน่ง มีผู้สมัครจำนวน 37 ราย ผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไป รับ 441 ตำแหน่ง สมัคร 1,630 ราย รองผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์ รับ 292 ตำแหน่ง สมัคร 12 ราย รองผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไป รับ 176 ตำแหน่ง สมัคร 332 ราย และ สพม. ในส่วนของผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์ รับ 110 ตำแหน่ง สมัคร 28 ราย ผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไป รับ 69 ตำแหน่ง สมัคร 252 ราย รองผู้อำนวยการกลุ่มประสบการณ์ รับ 248 ตำแหน่ง สมัคร 23 ราย และรองผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไป รับ 203 ตำแหน่ง สมัคร 314 ราย แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า การรับสมัครผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครเลือกลงโรงเรียนในสังกัด สพป. สพม.หรือสำนักบริหารงานการศึกษา (สศศ.) ผลปรากฏว่า ในส่วนของสังกัด สพป. มีผู้สมัครเลือกลงสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 มากที่สุด 56 ราย ส่วน สพม. มีผู้สมัครเลือกลง สพม.เขต 28 มากที่สุด 47 ราย ส่วนสศศ. มีผู้สมัครลงสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 มากที่สุด 33 ราย ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง