วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

สพฐ.ไม่เลื่อนปฏิทินสอบผอ.รร.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงฯ ความคืบหน้าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการ การสอบผู้บริหาร ครูผูช่วย การเตรียมความพร้อมรองรับโครงการแท็บเล็ต ป. 1 ดังนี้ การประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จากการที่ สพฐ รับสมัครวันที่ 3-9 เมษายน 2555 ผู้สมัครประมาณ 15,000 คน ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนดให้สอบข้อเขียนแบบปรนัยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ตรงกับช่วงการมอบตัวรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555อาจทำให้ผู้ที่สมัครสอบกังวลและสอบถามมาเกรงว่าจะไม่สามารถไปสอบตามที่กำหนดได้ เพราะติดภารกิจการรับนักเรียน สพฐ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการสอบออกไป เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงบริหาร และเป็นเรื่องภายในที่สถานศึกษาสามารถมอบให้ข้าราชการครูคนอื่นทำหน้าที่รับนักเรียนแทนผู้ที่จะต้องมาสอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ซึ่ง สพฐ.จะกำชับไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ประสานไปยังโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงใยเรื่องสนามสอบที่อาจจะต้องใช้เป็นสถานที่รับนักเรียนนั้น สพฐ.สามารถบริหารจัดการหาสถานที่เป็นสนามสอบใหม่ได้ทัน และยังมีเวลาโดยไม่ต้องเลื่อนสอบออกไปเนื่องจากเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน กว่าจะมีการสอบ และในวันที่ 30 เมษายนนี่ สพฐ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการสอบข้อเขียน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบกำหนดปฏิทิน โดยประกาศรับ วันที่ 1-7 มิถุนายน และรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 8-14 มิถุนายนนั้น ตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบบรรจุครั้งนี้จะมีประมาณ 4,000 กว่าอัตรา โครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ตตามโครงการจัดหาแท็บเล็ตเด็ก ชั้น ป.1 ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการ ดังนี้ การโอนงบประมาณปี 2555 ไปให้กระทรวงไอซีทีแล้วทั้งหมด 1,741 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่ครูและนักเรียน ชั้น ป.1 จำนวน 621,661 เครื่อง การจัดสรรเพิ่มเติม 559 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่จัดสรรมาจากเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการเรียนฟรี การอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเริ่มฝึกอบรมการใช้แท็บเล็ต ในวันที่ 24-27 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สพฐ.มีวิทยากรระดับเชี่ยวชาญขั้นสูงเตรียมพร้อมให้การอบรมไว้อย่างดี และส่วนเรื่องคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตอยู่ระหว่างการหารือกับ กระทรวงไอซีทีว่าจะดำเนินการอย่างไร ข่าว สพร.สพฐ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง