วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศธ.เดินหน้านโยบายสร้างพลังครูติวเข้ม180ชม.ผู้บริหารโรงเรียน

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผอ.) และรอง ผอ.สถานศึกษาว่างอยู่ 1,136 อัตรา ศธ.จึงนำนโยบายสร้างพลังครู สร้างโอกาสสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี มาใช้ โดยตามนโยบายของรมว.ศึกษาธิการให้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องการสอบแต่งตั้ง ผอ.และรอง ผอ. และให้ยกเลิกขั้นตอนการสัมภาษณ์ แต่ให้ใช้การสอบแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อเน้นความโปร่งใสเป็นธรรม โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่ จำนวน 1,018 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่ง ผอ.รร. 219 อัตรา รอง ผอ.รร.799 อัตรา ไปดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา และจะประกาศผลในวันที่ 30 พ.ค.นี้ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งมีตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาว่างอยู่ 118 อัตรา ซึ่งไปจัดสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 พ.ค.แล้วเช่นกัน และประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า เมื่อได้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก่อนเข้ารับราชการแต่งตั้งจะต้องได้รับการอบรมผ่านหลักสูตร180 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มความรู้ วมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ การอบรมจะกระจายไปตาม 4 ภูมิภาค ภาคกลางสพฐ.จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-25 มิ.ย.ใน 4 หน่วยพัฒนา โดย ผอ.สถานศึกษา 219 คนจะอบรมที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) วัดไร่ขิงภาคเหนือ ที่หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 เพื่อพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา 240 คนภาคใต้ ที่หน่วยพัฒนาของ สพป.เพชรบุรีเขต 1 มีรอง ผอ.สถานศึกษาร่วมพัฒนา259 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สพป.นครราชสีมา เขต 1 พัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา 300 คน ในส่วนของ สอศ. จะพัฒนาตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาทั้ง 118 คนที่หน่วยพัฒนาของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาระหว่างวันที่4-27 มิ.ย.นี้ "ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อผ่านการอบรมพัฒนาก่อนเข้ารับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รมว.ศึกษาธิการ จะนำคณะผู้บริหารเหล่านี้ เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ เพื่อรับนโยบายทางด้านการศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป" ปลัด ศธ. กล่าว ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง