วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

สพฐ.ขอคืนอัตราเกษียณปกติ 100%

         นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทำข้อมูลเสนอ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ขอคืนอัตราเกษียณอายุราชการปกติ 100% ปีงบประมาณ 2556-2558 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมมีผลถึงปีงบประมาณ 2555 เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการปกติประมาณ 20,000 กว่าอัตรา โดยการขอคืนอัตราเกษียณฯดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนอัตราข้าราชการครูได้ ซึ่งข้อมูลล่าสุด ปี 2554 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ขาดแคลนอัตรากำลังตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะสถานศึกษาที่ขาดแคลนรวม 58,805 อัตรา แยกเป็น ครูคณิตศาสตร์ 8,255 อัตรา ภาษาต่างประเทศ 7,884 อัตรา ภาษาไทย 7,611 อัตรา วิทยาศาสตร์ 6,815 อัตรา สังคมศึกษา 5,314 อัตรา ศิลปศึกษา 5,109 อัตรา คอมพิวเตอร์ 4,925 อัตรา สุขศึกษา/พลศึกษา 3,947 อัตรา ปฐมวัย/ประถมศึกษา 3,580 อัตรา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,498 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1,851 อัตรา และผู้บริหารสถานศึกษา 1,016 อัตรา
          ผอ.สพร. กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะขาดแคลนครู 22,290 อัตรา อาทิ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดจำนวน 2,360 แห่ง มีนักเรียน 2.4 ล้านคน จำนวน 65,679 ห้องเรียน ครูควรมี 138,377 คน มีจริง 113,416 คน แต่เมื่อรวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการแล้วยังขาดแคลน 21,279 อัตรา โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส 28,419 แห่ง นักเรียน 5.08 ล้านคน ครูที่ควรมี 311,896 คน มีอยู่จริง 305,161 คน แต่เมื่อรวมกับครูมาช่วยราชการและพนักงานราชการ มีครูเกิน 3,769 อัตรา โรงเรียนศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษา 169 แห่ง มีนักเรียน 70,389 คน มีห้องเรียน 4,769 ห้อง ควรมีครู 10,999 คน แต่มีจริง 3,884 คน และเมื่อรวมกับครูที่มาช่วยราชการและพนักงานราชการขาดแคลน 4,780 อัตรา.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


           ศธ.ขอเป็นกำลังใจให้ ร.ร.เอกชนขนาดเล็ก
       น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการช่วยเหลืองบสำหรับโรงเรียนเอกชน ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2557 จำนวน 48.6 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จำนวน 779 แห่ง ให้ได้รับ เงินเดือน 15,000 บาท ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 2555 ที่ให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการ ที่จบปริญญาตรี ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพเดือนละ 15,000 บาท โดยงบประมาณ จำนวน 48.6 ล้านบาท นี้จะนำมาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งจะปรับเพิ่มให้หัวละ 500 บาท ส่วนระดับมัธยม จะปรับให้หัวละ 1,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนเอกชนนำเงิน รายหัวส่วนนี้ไปบริหารจัดการปรับเพิ่มเงินเดือนครูเป็นเดือนละ 15,000 บาท และให้มีผลย้อนหลังไปถึงเดือนม.ค. 2555
      ปลัดกระทรวงศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ ศธ.ได้พยายามของบประมาณปี 2556 เพื่อนำมาดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากงบประมาณปี 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการในปี'56 สูงมากอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่ขอมาใช้ในการปรับพอกเงินเดือนข้าราชการครูจึงต้องไปขอตั้ง งบประมาณปี 2557 แทน แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอผ่านความเห็นชอบ จากสำนักงบประมาณก่อน ตอนนี้โรงเรียนเอกชน ต้องช่วยตัวเอง ไปก่อน แต่ยังไงก็ต้องดำเนินการตามนโยบายเงินเดือน 15,000 บาทของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงก็มีความเห็นใจและเป็นห่วง กับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนไม่มาก อาจไม่มีเงินเพียงพอ จะมาปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูของตัวเอง ทำให้โรงเรียนต้องปิดตัวเองได้ ทำให้ภาคประชาชนเสียประโยชน์และโอกาสในการส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กดังกล่าว ยังมีความจำเป็นต่อชุมชนในหลายๆ พื้นที่ เช่นกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง