วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม - มุกดาหาร (11-13 ธันวาคม 2556)

1. ภาษาไทย ร.ร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
2. สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.สันตยานันท์ อ.เมือง จ.นครพนม
3. หุ่นยนต์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม

4. สังคมศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

5. คอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อ.เมือง จ.นครพนม
6. ดนตรี อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

-คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม

7.
ทัศนศิลป์ 
-โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

8. ปฐมวัย คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

อ.เมือง จ.นครพนม
9.การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 

-โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนนาแกพิทยาคม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จ.นครพนม

-โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

-โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

11. คณิตศาสตร์ -โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

-โรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

12. วิทยาศาสตร์ -โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

13. ภาษาอังกฤษ -วิทยาลัยการอาชีพฯนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร
-โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

14. นักบินน้อย -สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนมุกดาลัย อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

15. การงานอาชีพ -โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร
-โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

16. นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนสามขามิตรภาพที่ 3 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนเซนยอแซฟมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

-โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนเมืองใหม่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501 อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

17. กิจกรรมท้องถิ่น -โรงเรียนบ้านกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

-โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

-สวนสุขภาพ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนทีโอเอวิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501 อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

18.โรงเรียนพิการเฉพาะทาง -โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

-วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

-โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

19.ดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ข 

-สนามศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

-สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
ขอบคุณ ผอ.สท้าน วารี ที่ส่งข่าวครับ

สพฐ.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. ให้นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 8 นโยบาย และเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 4 ประการนั้น นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนใหม่ เห็นว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 เรื่อง คือ 1.ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ 2.การพัฒนาครู 3.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูปการเรียน 4.ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และ 5.เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
          นายกมลกล่าวต่อว่า ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สพฐ.จะเน้น 2 เรื่อง คือ 1.การพัฒนาการสอนวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพฐ.ร่วมกับ สสวท. พัฒนาครู รวมทั้งผู้เรียนด้าน Numeracy และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ส่วนแผนระยะยาว สพฐ.จะสนับสนุนการวิจัย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศระยะสั้นภายในเดือนต.ค.นี้ สพฐ.มีแผนจะพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศที่ 2 เป็นต้น 2.พัฒนาทักษะการคิด สพฐ.จะสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมทักษะการคิด การประเมินผลการคิดภายในเดือนพ.ย.นี้ แล้วนำไปจัดทำวีดิทัศน์รวบรวมเทคนิคการสอนคิด และวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนคิดต่อไป
ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง