วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข่าวเก็บมาเล่า!


 การเสวนาของ อ.ก.ค.ศ. ภาคอีสาน..การปฏิรูปการศึกษาและความเคลื่อนไหวการศึกษา โดย นายตวง อันทะไชย(สนช.) 
นายออน กาจกระโทก นายกิตติศักดิ์ บุญดาว นายพรรษา ฉายกล้า(ก.ค.ศ.) วันที่ 21 ก.พ.59 ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 มีข้อสรุปดังนี้

1.การปฏิรูปการศึกษาเน้นลงที่โรงเรียน ตัวอเด็ก จากล่างขึ้นบน..กฏหมาย การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอน

2.จะย้ายรอง ผอ.เขตและผอ.เขต 18 มี.ค.59 ย้ายแล้วสอบแต่สอบตอนไหนยังกำหนดไม่ได้เนื่องจากปฏิทินการดำเนินการเลื่อนบ่อย

3.การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ..ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตเป็นผู้กำหนดการออกข้อสอบ

4.การสอบครูผู้ช่วยกรณีปกติการออกข้อสอบมีแนวโน้มว่า..จะใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ(ยังไม่มีข้อยุติ..ติดตามข่าว)

4.สอบ ผอ.รร./รอง ผอ.รร./ศน.สอบแน่นอนและอาจแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มแต่ยังกำหนดเวลาไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับกลุ่ม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต..ติดตาม 18 มี.ค.59

5.การเลื่อนเงินเดือนของครูแบบใช้เปอร์เซ็นมีผลใช้แน่นอนเริ่มใช้ เดือน เมษายน 2560 แน่นอน

6.นโยบายคืนตำแหน่งครูเกษียณให้โรงเรียน เดิม คปร.กำหนดให้เฉพาะโรงเรียนที่มีเด็ก 251 คนขึ้นไปคณะทำงาานกำลังใช้ความพยายามอยู่มีแนวโน้มว่าจะเหลือ 120 คนแต่จะต่อสู้ให้คืนให้ทุกโรงตามเกณฑ์(เหมือนเดิม)เร็วๆนี้จะมีการระดมพลโปรดออกมาช่วยกันด้วย

7.สายสะพายครูผู้สอนที่เกษียณอายุราชการอยู่ในช่วงพิจารณา(ยังมีหวัง)

8.การส่งวิทยฐานะ ว.17 และ ว.13 ส่งพร้อมกันได้ทั้ง 2 กรณีไม่ผิดกติกา ยกเว้นแบบ pa ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง..หลักเกณฑ์การเข้าสู่การประเมินมี 5 ข้อ

8.1กลุ่มชำนาญการเข้าประเมินชำนาญการพิเศษ ต้องสอบ
8.2กลุ่มมีความพร้อมทางวิชาการ ต้องสอบ
8.3กลุ่มอาวุโสมีอายุงานไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำได้เลย
8.4ผู้ที่อยู่ในเขตพิเศษ ทุรกันดาร ลดเหลือ 10 ปี
8.5ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ 1 รางวัล

ประเด็นผู้มีหนี้มีปัญหาฟ้องร้องเข้าประเมินไม่ได้ ข้อเสนอตกไปแล้ว สรุปมีหนี้ ส่งได้

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง