วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 526/2560 The 8th Asia Education Leaders Forum

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงาน "The 8th Asia Education Leaders Forum" จัดโดย Worlddidac Asia ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย Prof. multi. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Chairman of the Forum & President of Didacta Association, Germany, Dr. Chula Gangoda Chairman of the Organizing Committee & President, Worlddidac Association, Switzerland, ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะ Chairman of TVET CONNEX 2017 Organizing Committee, Thailand กล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

http://www.moe.go.th/websm/2017/oct/526.html

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง