วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2561

(19 เม.ย.61) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา

1) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ทุกคนในกระทรวงต้องรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน ไม่ใช่ฟังจากข่าวเพียงอย่างเดียว มีการรายงานหลายเรื่องที่สามารถรายงานได้ ซึ่งขอชมเชย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่สามารถทำงานได้คืบหน้ามากในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน และได้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ มีรอยรั่วหรือความผิดพลาดตรงไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะรวบรวมมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้กับกองทุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงิน-รับเงินที่ไม่มีใบเสร็จ ขั้นตอนการเสนอเรื่อง การปลอมแปลงเอกสารราชการ ซึ่งคิดว่าสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงอื่นด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. แล้วว่าผู้เสียหายจะสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจาก ศธ. ตามขั้นตอนกฎหมายความผิดทางละเมิดได้อย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงกรณีโครงการ MOENet ด้วยว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีที่มาที่ไปในการซื้อสาธารณูปโภคอย่างไร ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือไม่ ส่วนเรื่องที่นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. รายงานกรณีที่มีการทุจริตติดสินบน ได้แจ้งให้ ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบต่อไป รวมทั้งกรณีการทุจริตการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ส่วนกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานความคืบหน้าให้รับทราบแล้ว โดยขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า ศธ.ไม่ได้มีการปรักปรำใคร มีขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรม


.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง