วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

5 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นแผนกหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญมากจนบางครั้งถึงกับมีผู้เปรียบเปรยว่าเป็นหน้าตาของบริษัทเลยทีเดียว เพราะลักษณะงานที่รับผิดชอบนั้นเชื่อมโยงกับการสร้างสัมพันธ์อันดีทั้งกับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งวันนี้ INCquity ได้ทำการรวบรวม 5 คุณสมบัติสำคัญสำหรับการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์มาฝากผู้ประกอบการกัน ซึ่งคุณสมบัติต่างๆนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 1. บุคลิกภาพที่เพียบพร้อมคนที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ได้แน่นอนว่าเรื่องของบุคลิกภาพและหน้าตาจะต้องเป็นตัวนำมาก่อนอันดับแรก อาจจะไม่ต้องสวยถึงขนาดเข้าขั้นนางสาวไทยแต่อย่างน้อยก็ต้องพาขึ้นเวทีได้อย่างไม่อายใคร ซึ่งการมีบุคลิกภาพพร้อมหน้าตารูปโฉมที่ดูดีและภูมิฐานจะมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนบริษัทมีความง่ายดายขึ้นเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงที่กดดัน ซึ่งเขาและเธอยังถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทในทางอ้อมอีกด้วย 2. ความรู้ความสามารถนักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องที่บริษัทดำเนินการ อย่าได้ใฝ่รู้แต่ในเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการในสาขาที่ตนเองเรียนมาเท่านั้น เพราะนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่จะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับทางบริษัทของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งในหลายสถานการณ์คำถามที่เหล่าบรรดานักข่าวและสื่อมวลชนยิงเข้าใส่บริษัทของคุณมักจะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมคำตอบมาอยู่เสมอ ดังนั้นความรู้ลึกและรู้จริงจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนกน้อยในไร่ส้มได้เป็นอย่างดี และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ทางธุรกิจเอาไว้อีกด้วย 3. ทักษะการพูดที่ดีเพราะด้วยความที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ทักษะการพูดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยจะต้องพิจารณาดูจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆก็อาจสามารถพลิกกลับมาเป็นดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะในการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสารที่ต้องการสื่อได้แม้พวกเขาจะไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองก็ตาม นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงจำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องการพูดเป็นจุดเริ่มต้นเสมอ 4. มีใจรักในงานบริการคนที่จะมาเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้จะต้องมีใจรักในงานบริการอย่างแท้จริง เพราะตำแหน่งนี้มักจะเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนอยู่เสมอดังนั้นหากใครไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆก็ไม่สามารถทำงานตำแหน่งนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นู้ประกอบการจึงต้องคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานบริการที่มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นคนกระตือรือร้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่ใจเย็นและประนีประนอมไปด้วยในตัว งานประชาสัมพันธ์ของบริษัทจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ตามจุดประสงค์บริษัทได้วางเอาไว้ 5.ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศทุกๆครั้งในงานแถลงข่าวมักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบคำถาม หรือการเอาตัวรอดจากการถูกบีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนรวมถึงลูกค้า และยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการด้วย ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่านักประชาสัมพันธ์เ็ป็นเสมือนหน้าตาขององค์กร การจะคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์สักคนเข้ามาทำงานในบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จหรือเอาชนะปัญหาได้ก็ด้วยฝีปากของนักประชาสัมพันธ์นั่นเอง ที่มา http://incquity.com/articles/office-operation/5-things-public-relations-should-be

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง