วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนต่อไป?

"เฉลียว อยู่สีมารักษ์" ลาออกก่อนเกษียณในตำแหน่ง "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" ในครั้งนี้ ไม่ถือว่าเหนือความคาดหมาย เพราะก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวมานานข้ามปีว่า "นายเฉลียว" จะลาออกจากตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้

การทิ้งเก้าอี้ปลัด ศธ. ของนายเฉลียว เป็นที่แน่ชัดว่า เพื่อเบนเข็มเข้าสู่เวทีทางการเมือง ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โดยการชักนำของ "นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน เพื่อจะลงสมัครในสัดส่วนของ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ว่ากันว่า "นายเฉลียว" ถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยเหตุผลสำคัญ พรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อีกทั้งต้องการได้คนที่มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา จึงได้ดึง "นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์" รวมทั้งยังได้ดึง "ดร.สุเมธ แย้มนุ่น" เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2554 นี้เช่นกัน ไปร่วมงานด้วย ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ซี 11) ของกระทรวงศึกษาธิการว่างลงทันที 2 ตำแหน่ง

เหนืออื่นใด มีความเป็นไปได้สูงว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการในคราวเดียวกัน

ผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาให้นั่งเก้าอี้ "ปลัด ศธ." ที่มาแรงมี 3 คน คือ "นายนิวัตร นาคะเวช" รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามติดด้วย "ดร.สมเกียรติ ชอบผล" รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ "นายอภิชาต จีระวุฒิ" เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.)

แคนดิเดตในแหน่ง "ปลัดศธ." ทั้ง 3 คน หากพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคะแนนมาเต็งหนึ่งคือ "นายนิวัตร นาคะเวช" อดีตศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ด้วยบุคลิกที่เป็นคน "ตรงไป ตรงมา" ไม่เข้าหาเจ้านาย ตำแหน่งที่ได้มาในทุกช่วงชีวิต จึงมาด้วย "ความรู้ ความสามารถ" ไม่มีการวิ่งเต้นเส้นสาย

ไล่เรียงมาตั้งแต่ตำแหน่ง อาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด(เหลือคนเดียวในศธ.) รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (เหลือคนเดียวในศธ.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรั้งเก้าอี้ "เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" ในปัจจุบัน ด้วยอายุราชการที่เหลือ 1 ปี 6 เดือน

"นายนิวัตร" เคยสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ ในฐานะเจ้าของสโลแกน "ลูกอยุธยายิ้มไหว้ทักทายกัน" เมื่อปี 2543 จนกลายเป็นวลีเด็ด ขึ้นป้ายหราติดทุกมุมเมืองของประเทศไทย และได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ เพราะกระแสเกิด "ยิ้มสยาม" ฟีเวอร์

"ดร.สมเกียรติ ชอบผล" นักวิชาการขั้นเทพ มือสะอาด อดีตแคนดิเดตเก้าอี้ เลขาธิการ กพฐ. ก่อน "ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน" จะนั่งในตำแหน่งนี้แทน ท่ามกลางความ "ผิดหวัง" ของข้าราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือน

"นายอภิชาต จีระวุฒิ" แคนดิเดตคนที่ 3 ในตำแหน่งปลัดศธ.จัดได้ว่าเป็นคนที่มีความสนิทแนบแน่นกับอดีตปลัด "เฉลียว อยู่สีมารักษ์" ในฐานะ "ผู้ใต้บังคับบัญชา" สายตรง จัดได้ว่าเป็นคนถึงลูกถึงคน จนในบางครั้งถูกมองว่า "ล้ำเส้น" คนอื่นมากไป แต่เจ้าตัวมักเคลียร์ได้ทุกปัญหา

หาก "นายชินวรณ์" เลือก ดร.สมเกียรติ ในฐานะเป็นคนใต้เพราะเกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช เหมือนกัน เพื่อรักษา "น้ำใจ" หลังพลาดหวังเก้าอี้ "เลขาธิการกพฐ." อาจต้องตอบคำถามสังคมถึงหลักการพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่า "จะไม่เลือกคนที่เหลืออายุราชการ 6 เดือน" ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการ

กระนั้น "นายชินวรณ์" ต้องเตรียมตอบคำถามข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเอาไว้ด้วยเช่นกัน หากผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนั่งเก้าอี้ "ปลัดศธ." คือ นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน.

ในทางกลับกัน "นายชินวรณ์" จะตอบคำถามน้อยลง หากปลัดศธ.คนใหม่ชื่อ "นิวัตร นาคะเวช" ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ในฐานะนักการศึกษาที่ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการงานบริหาร ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ

ที่สำคัญประเทศไทยเตรียมเฉลิมฉลอง 100 ปี ลูกเสือไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นี้ ต้องต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองเข้าร่วมงาน ซึ่ง "นายนิวัตร" เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประเทศไทย ในฐานะ "เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" ผู้มีความฝันจะปั้นเด็กไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านกระบวนการ "ลูกเสือไทย"

ตำแหน่งที่จะถูกโยกย้าย นอกเหนือจากตำแหน่งปลัดศธ.แล้ว คาดว่า "ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน" เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จะโยกไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แทน "ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ" เลขาธิการสกศ. ที่จะไปเป็นเลขาธิการ กกอ. แทน "ดร.สุเมธ แย้มนุ่น" และให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ขึ้นเป็น เลขาธิการ กพฐ.

เพื่อรองรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นภายใน 45 วันหลังยุบสภา มีแนวโน้มว่าจะมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่างลงทันที ก่อนที่ "นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" นายกรัฐมนตรี จะประกาศยุบสภาด้วย


ที่มา นสพ.คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง