วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความคืบหน้าในการเสนอขอแปรญัตติงบประมาณปี 2555

นายวรวัจน์เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการเสนอขอแปรญัตติงบประมาณปี 2555 ต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 2555 สภาผู้แทนราษฎร ว่าศธ.ได้เสนอของบไปกว่า 4.2 แสนล้านบาทและได้ขอแปรญัตติเพิ่มอีกกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญ จึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่า ศธ.จะได้รับงบ อีกเท่าใด "ที่เสนอขอแปรญัตติ เพราะช่วงที่มีการเสนอคำของบในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่ได้รวมการเพิ่มเงินเดือน 8% และ 5% ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำให้เมื่อมีการเสนอคำของบเข้าไปใหม่ จึงต้องเพิ่มงบเงินเดือนดังกล่าวเข้าไปอีก 23,000 ล้านบาท เมื่อเสนอเข้าไปแล้ว ส่งผลให้ต้องปรับยอดงบของ ศธ.ลง เพื่อให้อยู่ในกรอบงบตามที่กำหนด มีผลให้งบต่างๆ ของ ศธ.ถูกปรับลดลงจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นส่วนเกิน นายวรวัจน์กล่าวว่า ส่วนงบด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เสนอกว่า 2,000 ล้านบาทและถูกปรับลดเหลือ 800 กว่าล้านบาทนั้นตนไม่ได้ดู เพราะเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแล และทราบว่าสำนักงบประมาณขอปรับลดตามสถานการณ์ที่ ศธ.ต้องใช้งบเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการครู ส่วนที่ไม่ได้ตั้งงบปี 2555 สำหรับโครงการครูพันธุ์ใหม่นั้น ตนไม่ได้ดูในส่วนนี้ เพราะเป็นโครงการเดิม และน่าจะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นผู้ดูแลโดย สกอ.ไม่ได้นำเสนอ หรือหารือในเรื่องนี้เนื่องจากงบของ สกอ.เสนอช้า จึงให้สกอ.และสำนักงบประมาณไปพิจารณาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขอแปรญัตติไม่มีโครงการครูพันธุ์ใหม่รวมอยู่ด้วย ส่วนที่เสนอไปเป็นโครงการเร่งด่วนของทางรัฐบาลเช่น โครงการ One Tablet Pc Per Child และโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นต้น

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.นั้น สพฐ.ได้ทำหนังสือเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศ 30,000 กว่าแห่ง ให้ตอบแบบสอบถามความต้องการแท็บเล็ตมายัง สพฐ.ภายในวันที่ 30 ธันวาคมโดยโครงการนี้จะอยู่ในโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดทำข้อสรุปการจัดซื้อแท็บเล็ต 1.2 แสนเครื่องวงเงิน 448 ล้านบาท ให้นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเอกชน เช่น สเปกเครื่องควรมีหน้าจอกว้างเท่าไร หน่วยความจำของเครื่องเนื้อหาที่จะบรรจุลงในแท็บเล็ตควรมีกลุ่มสาระวิชาอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งสเปกแท็บเล็ตนั้น คิดว่าจะต้องเชื่อมโยงด้วย Wi-fi ได้ เพราะตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ระบุว่าแท็บเล็ตต้องมีระบบ Wi-fi ด้วย ทั้งหมดนี้จะต้องเร่งจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการศธ.เพื่อจัดสรรแท็บเล็ตให้นักเรียนได้ทันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น มีคณะกรรมการกำหนดสเปกและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

"จากการหารือกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะจัดสรรงบหนังสือเรียนโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี ในปีงบ 2555 บางส่วนนำไปจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อจัดสรรให้นักเรียน ป.2-ม.6 ซึ่งกำลังดูข้อมูลว่าจะจัดสรรงบได้เท่าไร และจะจัดสรรให้นักเรียนได้กี่คน โดยตั้งใจว่าจะดำเนินการให้ทันในปีการศึกษาหน้านี้ ทั้งนี้สำหรับสเปกของแท็บเล็ตตั้งแต่ระดับชั้น ป.2 อาจแตกต่างจากสเปกของชั้น ป.1 เพราะมีความแตกต่างในการเรียนการสอน" น.ส.ศศิธารากล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง