วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ครูพันธุ์ใหม่การันตีบรรจุ 30%

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษา ธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2556 จะปรับปรุงโครงการครูพันธุ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพราะเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ความคิดแบบเดิม ๆ ความจำเป็นที่จะมีบุคลากร หรือ ข้าราชการครูในอัตราเต็มที่ก็จะลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีครูที่เก่ง ซึ่งกรอบคิดวันนี้ตนอยากให้หาคนเก่ง ๆ มาเรียนครูในสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น และเมื่อเข้ามารับทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่แล้วต้องรับประกันว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำและมีอัตราบรรจุเป็นข้าราชการครูรองรับ แต่จะให้กำหนดตำแหน่งรองรับนักเรียนทุนในโครงการครูพันธุ์ใหม่เพียง 30% ของจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือต้องเข้าระบบการสอบแข่งขันเช่นเดียวกับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าโครงการดังกล่าว "การกำหนดให้มีอัตราบรรจุเพียงบางส่วนก็เพื่อความยุติธรรม เพราะต้องเห็นใจคนที่ไม่ได้เข้าโครงการครูพันธุ์ใหม่จะไปทำงานอะไร ซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะไม่ให้รับประกันการมีงานทำทั้งหมด แต่เมื่อได้หารือและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วจึงให้รับประกันการมีงานทำบางส่วน เพื่อจูงใจคนเก่งให้มาสมัครเข้าโครงการนี้" รมว.ศธ. กล่าวและว่า ตนได้เร่งรัดให้ สกอ.ไปจัดทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์ทั้งหมดมานำเสนอ เช่น จำนวนนักศึกษาที่จะต้องรับในแต่ละปี เพื่อรองรับปัญหากรณีที่จะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการประมาณ 1 แสนคนในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นต้น ด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีต รมว.ศธ. กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่ ศ.ดร.สุชาติ ให้ความสำคัญในการเดินหน้าโครงการครูพันธุ์ใหม่ แต่ไม่อยากให้รัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลืมไปว่าครูใหม่เป็นครูเพียงส่วนน้อยที่จะเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาครูที่อยู่ในระบบในปัจจุบันจำนวนกว่า 6 แสนคนด้วย และไม่อยากให้มองว่าการพัฒนาครูจะต้องมุ่งเน้นประเด็นการแก้ปัญหาหนี้สินครูเท่านั้น แต่อยากให้วางเป้าหมายพัฒนาครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นผู้มีวิญญาณครู และมีความสามารถในการสอน ทั้งนี้ ถ้าจะให้ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาแล้วเดินหน้าไปได้ดี ต้องพัฒนาครูจำนวนนี้ให้เป็นครูปฏิรูป ส่วนคนใหม่ผลิตให้เข้าแนวใหม่เลยก็ดี. ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง