วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สพร.เร่งวิเคราะห์เหตุครูผช.ตกเพียบ

สพร.เร่งวิเคราะห์เหตุครูผช.ตกเพียบ ก่อนชงก.ค.ศ.สอบเพิ่ม-ถกใช้บัญชีข้ามพื้นที่ฯการศึกษา ชี้สพม.1 ผ่านมากสุด 538 - ตามด้วย'ตากเขต2'

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ที่มีเขตพื้นที่การศึกษา 79 เขต เปิดสอบ และขณะนี้ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกครบทุกเขตพื้นที่ฯแล้ว ว่า จากรายงานผลการสอบคัดเลือกที่มีการเปิดสอบ 34 สาขาวิชาเอก มีผู้สมัครสอบ 84,584 คน และเป็นผู้มีสิทธิสอบ 83,930 คน แต่มีผู้ที่สอบผ่านเพียง 5,074 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของผู้มีสิทธิสอบนั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพื้นที่ฯ พบว่าแต่ละแห่งมีผู้ที่สอบผ่าน ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 สอบผ่าน 5 คน สพป.นนบุรี เขต 2 ผ่าน 1 คน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผ่าน 24 คน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผ่าน 6 คน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ผ่าน 68 คน
          สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่าน 72 คน สพป.นราธิวาส เขต 3 ผ่าน 13 คน สพป.ปัตตานี เขต 1 ผ่าน 26 คน สพป.ยะลา เขต 3 ผ่าน 37 คน สพป.ชุมพร เขต 1 ผ่าน 2 คน สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่าน 36 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผ่าน 10 คน สพป.กระบี่ ผ่าน 187 คน สพป.พังงา ผ่าน 11 คน สพป.ระนอง ผ่าน 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผ่าน 48 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่าน 99 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่าน 55 คน
          สพป.ราชบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผ่าน 8 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผ่าน 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผ่าน 6 คน สพป.ลพบุรี เขต 2 ผ่าน 108 คน สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่าน 12 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผ่าน 104 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ผ่าน 19 คน สพป.ตาก เขต 2 ผ่าน 429 คน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ผ่าน 45 คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่าน 9 คน สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่าน 225 คน สพป.เชียงราย เขต 3 ผ่าน 232 คน
          สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผ่าน 36 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผ่าน 79 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผ่าน 47 คน สพป.ลำปาง เขต 3 ผ่าน 72 คน สพป.เลย เขต 3 ผ่าน 26 คน สพป.สกลนคร เขต 1 ผ่าน 8 คน สพป.บึงกาฬ ผ่าน 78 คน สพป.อุดรธานี เขต 4 ผ่าน 84 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผ่าน 75 คน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผ่าน 117 คน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่าน 169 คน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผ่าน 13 คน สพป.จันทบุรี เขต 1 ผ่าน 21 คน สพป.จันทบุรี เขต 2 ไม่มีผู้สอบผ่าน สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่าน 38 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่าน 2 คน สพป.ตราด ผ่าน 38 คน สพป.ระยอง เขต 1 ผ่าน 32 คน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 ผ่าน 538 คน  สพม.2 ผ่าน 113 คน สพม.3 ผ่าน 5 คน สพม.4 ผ่าน 18 คน สพม.5 ผ่าน 14 คน สพม.6 ผ่าน 34 คน สพม.7 ผ่าน 1 คน สพม.8 ผ่าน 200 คน สพม.9 ผ่าน 67 คน สพม.10 ผ่าน 105 คน สพม.13 ผ่าน 118 คน สพม.14 ผ่าน 50 คน สพม.15 ผ่าน 16 คน สพม.17 ผ่าน 12 คน สพม.18 ผ่าน 17 คน สพม.20 ผ่าน 125 คน สพม.25 ผ่าน 10 คน สพม.29 ผ่าน 19 คน สพม.30 ผ่าน 104 คน สพม.31 ผ่าน 120 คน สพม.32 ผ่าน 25 คน สพม.33 ผ่าน 27 คน สพม.36 ผ่าน 110 คน สพม.39 ผ่าน 4 คน สพม.40 ผ่าน 66 คน สพม.41 ผ่าน 111 คน สพม.42 ผ่าน 121 คน และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่าน 52 คน
          นายชินภัทรกล่าวอีกว่า เมื่อแยกเป็นรายวิชาเอก มีผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีดังนี้ ภาษาไทย 328 คน ภาษาอังกฤษ 417 คน ภาษาจีน 27 คน ฝรั่งเศส 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 14 คน ภาษาเกาหลี ไม่มีผู้สอบผ่าน คณิตศาสตร์ 353 คน วิทยาศาสตร์ 340 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 178 คน ชีววิทยา 114 คน ฟิสิกส์ 71 คน เคมี 144 คน สังคมศึกษา 617 คน พลศึกษา 171 คน สุขศึกษา 64 คน นาฏศิลป์ 35 คน ดนตรี 44 คน ดนตรีไทย 8 คน ดนตรีสากล 23 คน ศิลปะ 60 คน ศิลปะศึกษา (ทัศนศิลป์) 7 คน วิจิตรศิลป์ 7 คน คอมพิวเตอร์ 810 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 161 คน เกษตรกรรม 170 คน คหกรรมทั่วไป 94 คน บรรณารักษ์ 39 คน การเงิน/บัญชี 58 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 37 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 86 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 304 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 265 คน กายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบผ่าน กิจกรรมบำบัด 3 คน
          "ส่วนที่กรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ระบุว่าที่มีผู้สอบผ่านน้อย มาจากหลายปัจจัย ทั้งผู้สอบไม่มีคุณภาพ หรืออาจเป็นเพราะข้อสอบยาก หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ออกข้อสอบต้องให้เปิดสอบใหม่ จะได้รับงบประมาณเพิ่ม ส่วนการแก้ปัญหาโดยการดึงบัญชีของเขตพื้นที่ฯข้างเคียงมานั้น ไม่สามารถทำได้ หรือหากมีก็ต้องเก็บไว้เมื่อมีอัตราว่างในอนาคตนั้น ขณะนี้กำลังรอข้อมูลการวิเคราะห์ในภาพรวมของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร (สพร.) จากนั้นจะนำเรื่องการจัดสอบเพิ่ม และการขอใช้บัญชีข้ามเขตพื้นที่ฯเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)" นายชินภัทรกล่าว
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ศธ.สานต่อ อาเซียนสัญจรปี 2 "รู้จักเขา พัฒนาเรา" สื่อสารได้ในเขตแดนใหม่

          ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามที่ ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย กำหนดให้มีการก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคและเสริมสร้างสันติภาคในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของประชากรในแต่ละประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
          ผ่านไป 48 ปี ประชาคมอาเซียน กำลังจะถือกำเนิดขึ้น โดยมีประเทศสมาชิกเพิ่มเป็น 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย กินพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก
          มิเพียงเท่านั้น ยักษ์ใหญ่ในเอเชียอีก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ยังขอเข้าร่วมเป็น อาเซียน + 3 ส่งผลให้สถานะของอาเซียนทวีความยิ่งใหญ่ขึ้น รวมแล้วทั้ง 13 ประเทศ มีประชากรกว่า 2,000 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของประชากรโลก ขณะที่ตัวเลขรวม GDP มีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กำลังจะเกิด อาเซียน + 6 รวมพันธมิตรอีก 3 ประเทศ เข้ามาด้วย คือ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้ามาด้วย ประชากรรวมของอาเซียนทั้ง 16 ประเทศ จะพุ่งขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของประชากรโลก
          เมื่ออาเซียน กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน พร้อมกันความหลากหลายที่เพิ่มมากตามในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในเขตแดนใหม่นี้ พลเมืองอาเซียนทุกคนรวมทั้งคนไทยจำเป็นต้อง ทำความรู้จัก กับประชาคมอาเซียนให้ถ่องแท้ ก่อนที่ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และนิตยสารเนชั่นจูเนียร์จึงได้จัดโครงการ "มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556" ขึ้นเป็นการสัญจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่เคยจัดโครงการนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ
          มหกรรมอาเซียนสัญจรปี 2556 จะเริ่ม ออกสตาร์ทที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ ก่อนจะสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เริ่มจากภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ภาคใต้วันที่ 22-24 สิงหาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 5-7 กันยายน และมาปิดท้ายโครงการที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กันยายน
          ภายใน งานมหกรรมอาเซียนสัญจร มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ความพร้อมที่คนไทยเสียเปรียบสุด คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษากลาง ของประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษา พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้น กิจกรรมหลักในมหกรรมอาเซียนสัญจรครั้งนี้ จะเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 4 รายการใหญ่ คือ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นล การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ปี 1-2 และการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          นอกจากกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษแล้ว ภายในมหกรรมอาเซียนสัญจร ยังมี สถานีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วย (ASEAN Pavillion) ทั้งหมด 4 สถานี
          1.สถานี Knowing ASEAN: นำเสนอเรื่องราวของ 10 ประเทศในอาเซียน พร้อมสิ่งที่โดดเด่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
          2.สถานี Food Pavillion: นำเสนอวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเมนูอาหารของแต่ละประเทศ
          3.สถานี 7+1 in AEC: ให้ข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและบริการวิชาชีพใน 7 สาขาอาชีพและ 1 งานบริการได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และการบริการท่องเที่ยว
          4.สถานี Do you know AC?: เรียนรู้เรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจและประชาสังคมและวัฒนธรรม
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง