วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ไม่ใช่ว่า ใครๆ ก็มาเป็นครูได้ทุกคน!

โก่งคอขันตามนาย เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

มาถึง ณ วันนี้ ความพยายามกดดันให้คุรุสภาเปิดทางให้ผู้ที่จบป.ตรีสายอื่น เข้าประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเฉพาะทาง ยังคงมีการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์เอื้อให้อยู่แล้ว แต่กลับไม่ยอมจะเดินตามกฎกติกาที่วางไว้ นั่นเอง สังเกตได้ถึงการแก้ปัญหาเรื่องนี้ มักจะเริ่มต้นที่นักการเมืองคนใหม่ที่เข้ามานั่งเป็นรมว.ศธ. มักทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีในเรื่องการศึกษา ทำให้หลายเรื่องขาดการเชื่อมต่อหรือหลายนโยบายดีๆ ที่เริ่มทำกันมาอย่างถูกทิศถูกทางแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่จนทำให้คุณภาพครู คุณภาพการศึกษา ตกต่ำอย่างที่เห็นกัน ไม่ว่าประเทศใดในโลก ครูยังคงมีความสำคัญต่อคุณภาพประชากรของประเทศ ปฏิรูปการศึกษาไทยยังชูหลักการ ขนาดปักธงไว้ในกระดาษประกาศให้ได้ยินชัดๆ ปฏิรูปครูไม่ได้ ก็อย่าหมายจะได้เห็นความสำเร็จ มีการขับเคลื่อนกันครั้งใหญ่ในการพัฒนาครูทั้งได้รับความมั่นคง ความก้าวหน้าในวิชาอาชีพ ทุ่มเทในการถอดรหัสบทเรียนจากนานาประเทศทั่วโลกที่มีความสำเร็จในการจัดการศึกษา คำตอบชัดเจนกับบทสรุปสุดท้าย คือ ครู ไม่ใช่เรียนจบมาแล้วหางานที่ตรงกับวุฒิที่จบมาไม่ได้ ถึงจะหันมามองอาชีพครู ในยุโรปหลายประเทศรวมถึงเอเชียหลายประเทศอย่างที่รับรู้กันถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษา ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูได้ ต้องมีใจรักและมีจิตวิญญาณความเป็นครู กว่าจะได้เป็นครูก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประเทศฟินแลนด์ มักถูกกล่าวอ้างเป็นตัวอย่างในทุกเวทีว่า เขาทุ่มสุดตัวในเรื่องครู ว่ากันว่า ใครจะสอนในระดับไหน วิชาอะไร อย่างน้อยก็ต้องจบป.ตรี พ่วงด้วยวุฒิการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ คือ ป.บัณฑิตอีกใบหนึ่งในวิชาที่จะสอนมาให้ได้ก่อน ครู เป็นวิชาชีพ สร้างคน ไม่ใช่สร้างตึก อาคาร ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็นครูแม้จะสามารถเป็นครูได้ ก็ควรเข้าสู่กระบวนการให้ ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะเป็นการสร้างความไม่ยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เรียนวิชาชีพครูอย่างมาก

จะคิดเอาใจนายแบบเหมือนผู้บริหารระดับสูงในศธ.เขา โก่งคอสนับสนุนนโยบายทั่น รมว.ศธ.ในขณะนี้ ที่ว่า จบป.ตรี สายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความเหมาะสมเพราะเชี่ยวชาญ ไม่ต้องมีตั๋วครูก็เอาไปอบรมเทคนิคการสอนเพียงช่วงสั้นๆ ก็ได้

นอกจากไม่สร้างสรรค์ แล้ว ยังมีส่วนร่วมทำลายวิชาชีพครูที่เดินทางมาอย่างถูกทิศทางอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง